Inom smart hemteknik sker ständigt nya teknologiska framsteg. För husägare med solceller och batteri har det de senaste åren öppnat upp en intressant möjlighet: att ansluta sitt batterilager till virtuella kraftverk och få ersättning.

I den här artikeln tar vi en närmare titt på vad virtuella kraftverk egentligen innebär i praktiken.


Sök på din adress för ett prisförslag på solceller med batteri:

Snabbversion

  • Virtuella kraftverk (Virtual Power Plant, VPP) kombinerar olika energikällor - som batterier, sol och vind - till en enhet för att förbättra elnätets effektivitet och stabilitet.
  • Sammanlänkande batterilager kan ge snabb respons på elnätets behov.
  • För att hålla det svenska elnätet i balans upphandlas stödtjänster.
  • Med batterilager kan du via virtuella kraftverk delta i stödtjänstmarknaden.
  • Vi kan hjälpa dig att komma igång med CheckWatts virtuella kraftverk Currently.
  • Ersättningen från CheckWatt baserar sig på flera faktorer - den viktigaste är batterilagrets tillgängliga effekt.


Om Virtuella kraftverk

Virtuella kraftverk (engelska: Virtual Power Plant, VPP) är en molnbaserad sammanslutning av flera, ofta småskaliga energikällor, exempelvis solceller, vindkraftverk, batterilager eller elbilsladdare, som tillsammans styrs som en enhet, för att reglera energiflöde. Energikällorna som är sammankopplade behöver inte vara fysiskt närliggande varandra, utan de räcker med att de är uppkopplade och kan kommunicera med den centraliserade plattformen.

Genom virtuella kraftverk är det möjligt att övervaka, optimera och prognosera både produktion och distribution av energi i realtid. Detta möjliggör en mer flexibel och responsiv energihantering, vilket lämpar sig väldigt bra med en fluktuerande tillgång och efterfrågan av energi i samhället.


Väderberoende energikällor

Både sol och vindkraft är två energikällor som är helt väderberoende, vilket därmed leder till en oförutsägbar produktion, i viss mån. Så genom att koppla samman flera mindre energikällor och styra dem som en enhet går det att skapa större pålitlighet och ett mer konstant energiflöde.

Tack vare deras pålitlighet, flexibilitet och snabba respons att reglera energiflöden börjar virtuella kraftverk få stor uppmärksamhet inom stödtjänstmarknaden, framför allt inom frekvensreglering.


Solcellsbatterier i virtuella kraftverk

Kikar vi på exempelvis vattenkraft så kan de bara tillföra energi till elnätet och kan även vara svårt att stoppa när det väl är igång, medan en traditionell elbilsladdare endast kan bortföra energi från elnätet.

Av flera anledningar lämpar sig batterier för solceller (batterilagring avsedd för solenergi) bra i virtuella kraftverk. De har en snabb reaktionsförmåga och jämn effekt men även möjlighet att både tillföra och bortföra energi, exempelvis in och ur mellan det virtuella kraftverket och elnätet. Detta gör att batterierna har möjlighet att samtidigt bidra med både beredskap för att både höja och sänka exempelvis frekvensen, på det svenska elnätet.


Ett exempel

I november 2023 driftstoppades Olkiluoto 3, kärnkraftverket i västra Finland, på grund av ett turbinfel. Under detta snabbstopp levererade sammanlänkade batterier från CheckWatt snabbt 25 MW till elnätet. Detta exempel visar potentialen i virtuella kraftverk och deras förmåga att bidra till elnätets stabilitet.


CheckWatts virtuella kraftverk: Currently

Otovo samarbetar med CheckWatt och ger kunder möjlighet att koppla upp sig till deras virtuella kraftverk Currently. Det består bland annat av sammankopplade batterilager där CheckWatt agerar som aktör på Svenska kraftnäts upphandling av stödtjänster.

När du använder Currently får du även tillgång till portalen EnergyInBalance som samlar data från flera källor, som elmätare, solpaneler och batteri. I datavisualiseringen kan man exempelvis se ekonomiska resultat, köpt el, såld el, hur mycket el batteriet lagrar och annat intressant.

Klicka på knappen för ett prisestimat på en solcellsanläggning med batteri. Därefter hjälper vi dig att inkludera CheckWatts virtuella kraftverk i paketet så att du kan komma igång!

Batteri (med CheckWatt)
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.