Överväger du att skaffa en solcellsanläggning? Då är det naturligt att undra över hur mycket solceller som man egentligen behöver.

I denna artikel tar vi en närmare titt på hur mycket solpaneler du till exempel behöver till ett hus, en villa eller ett fritidshus. Vi tar även upp faktorer som påverkar dimensioneringen samt kollar på högeffektiva solpanelers storlek.


Alla siffror i artikeln är uppskattningar, hur mycket solceller just du behöver kommer bero på flera faktorer. Kolla ditt tak så hjälper vi dig:

Snabbversion

 • En tumregel är att dimensionera solceller efter fastighetens årliga energiförbrukning i kWh.
 • Energiförbrukning, huvudsäkring samt lämplig takyta är viktiga faktorer som påverkar hur många solpaneler man behöver - och kan installera.
 • En 15 kW solcellsanläggning (större villa) kan bestå av 35 solpaneler på 430 Wp vardera.
 • En 10 kW solcellsinstallation (genomsnitt i Sverige) kan bestå av 24 solpaneler på 430 Wp vardera.
 • Ett 5 kW solcellssystem, som ofta passar ett fritidshus, kan bestå av 12 solpaneler på 430 Wp vardera.
 • En modern solcellsmodul (400 Wp-spannet) är cirka 1.9 m2 stor.


Hur mycket solceller behöver man till ett hus eller en villa?

En riktlinje är att försöka matcha solcellsanläggningens effekt med din årliga energiförbrukning i kilowattimmar (kWh).

En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar omkring 20 000 kWh per år, där uppvärmningen utgör en stor del av förbrukningen. För att täcka detta energibehov skulle man kunna installera 39 solpaneler, var och en med en märkeffekt på 530 watt.

Dock kan det vara svårt att uppnå större kapaciteter av flera faktorer. Bland annat är takets förutsättningar, storleken på huvudsäkringen och ekonomin avgörande för hur stor solcellsanläggning du faktiskt kan ha. Solcellerna kommer dessutom att producera ojämnt med el under året, merparten från mars till september.

Den genomsnittliga storleken på en solcellsanläggning i Sverige är ungefär 10,40 kW. Teoretiskt sett skulle den anläggningen kunna producera omkring 10 000 kWh per år, även om det kommer att bero på platsen i fråga.


Antal solpaneler

Nedan tar vi en titt på hur många solpaneler det behövs för olika dimensioner.

Dimension (kW) Antal solpaneler (Wp)
5 kW 12 st x 430 Wp
8 kW 19 st x 430 Wp
10 kW 24 st x 430 Wp
12 kW 28 st x 430 Wp
15 kW 35 st x 430 Wp
20 kW 40 st x 530 Wp
25 kW 48 st x 530 Wp


Solceller elproduktion

Nedanför ser du även på ett ungefär hur mycket solceller producerar i Sverige årligen samt den minsta huvudsäkringen fastigheten bör ha.

Dimension (kW) Årsproduktion (kWh)* Takyta (m2) Huvudsäkring (A)
5 kW 5 000 kWh 21 - 26 m2 16 A
8 kW 8 000 kWh 35 - 40 m2 16 A
10 kW 10 000 kWh 44 - 49 m2 16 A
12 kW 12 000 kWh 52 - 57 m2 20 A
15 kW 15 000 kWh 66 - 71 m2 25 A
20 kW 20 000 kWh 89 - 94 m2 35 A
25 kW 25 000 kWh 113 - 118 m2 50 A

*Årsproduktionen är endast en uppskattning och kommer skilja sig från tak till tak. Kolla ditt tak för att se en ungefärlig årsproduktion.


Vi räknar på hur mycket solceller du behöver!

Klicka på knappen för att få ett prisförslag samt en uppskattning på vad ditt tak kan generera årligen med solceller. Du kan även justera med att lägga till fler solpaneler eller varför inte ett batteri? Att testa sitt tak är helt kostnadsfritt!

Vi hjälper dig därefter vidare med en skräddarsydd solcellslösning som baserar sig på din årliga elförbrukning, önskemål samt andra viktiga faktorer.

Dimensionera solceller


Hur mycket solceller behöver man till ett fritidshus?

För många fritidshus eller sommarstugor kan ett 5 kW solcellssystem vara tillräckligt. Ett genomsnittligt svenskt fritidshus förbrukar omkring 6 500 kWh per år, men siffran är troligtvis i överkant då den även inkluderar folk som bor en stor del av året i sitt fritidshus.

För solceller på fritidshus eller sommarstugor gäller egentligen samma som för permanenta bostäder; Vi utgår från din energiförbrukning och fastighetens specifika förutsättningar för att ta fram en lösning.

Mindre solcellssystem - under 3 kW - är däremot svårare att få lönsamma, eftersom de fasta kostnaderna, som transport, ställning och elarbete, i princip är samma som för större anläggningar. Därför blir priset per installerad kW solceller vanligen lägre ju större anläggning du väljer.

Solceller på fritidshus


Solpanelers storlek

Solcellspaneler med en toppeffekt på 400 watt har normalt en storlek på 1,95 m2. Men man räknar ofta på 2 m2 per panel för att skapa utrymme till skorstenar, takfönster, takstegar, takbryggor, eller andra utstick på taket. Mittklämmor mellan panelerna tillkommer också.


Solpanelers mått

De solcellspaneler som vi huvudsakligen använder oss av har måtten:

 • 400 Wp-spannet: 1 134 x 1 722 mm
 • 495 till +500 Wp: 1 134 x 2 094 mm

Dessa solceller är monokristallina med hög verkningsgrad i förhållande till toppeffekt och storlek, vilket gör att de utnyttjar takytan effektivt. Solpaneler med lägre toppeffekt - till exempel 300 watt - är mindre i storlek.


Dimensionera solceller

Elbehovet

Allt börjar egentligen med elförbrukningen och det är viktigt att anpassa solcellsanläggningen efter ditt behov. En riktlinje är att försöka täcka sin årsförbrukning i kWh, även om det i teorin kan vara svårt.

Många av våra kunder siktar på att åtminstone kunna producera 40 till 60% av elbehovet årligen med sin solcellsanläggning. Det kan avsevärt minska elkostnaderna, eftersom de ersätter el de annars hade köpt från nätet. Dessutom går det oftast att sälja elöverskottet.

Frågor att ställa sig:

 • Hur ser elbehovet ut i fastigheten?
 • Hur stor del av elbehovet vill jag att solcellerna ska täcka?
 • Kommer elbehovet minska eller öka i framtiden?


Huvudsäkringen

Storleken på huvudsäkringen är avgörande när man ska kolla på hur mycket solceller man behöver. Så här kan du räkna fram hur mycket solceller din huvudsäkring klarar:

 • 230 V (nätspänning i Sverige) * 3-fas (standard) * A (ampere) = maximal effekt på solcellsanläggningen.

Om vi nu föreställer oss en huvudsäkring på 16 A blir uträkningen följande:

 • 230 V * 3-fas * 16 A = 11 040 W, alltså maximalt 11,04 kW i effekt.

En för liten säkring kan orsaka regelbundna strömavbrott, medan en för stor kan innebära onödigt höga nätavgifter. Det är därför viktigt att hitta en balans som både är driftsäker och kostnadseffektiv!


Men går det att byta huvudsäkring?*

Ja, det möjligt att byta till en större (eller mindre) huvudsäkring, men beroende på specifik situation kan processen vara allt från enkel till omständlig.

Om man överväger att byta huvudsäkringen från exempelvis 16 A till 25 A, går det ofta smidigt om man har en modern elcentral. Att däremot byta till en större säkring än 25 A kan bli en dyr och komplicerad historia. Hur mycket den årliga kostnaden inklusive avgifter blir skiljer sig mellan nätägare.

Kom ihåg att både elcentralen och de befintliga kablarna måste vara dimensionerade för att hantera den ökade belastningen. Bara för att säkringen kan hantera mer ström betyder det inte automatiskt att elsystemet i övrigt kan göra detsamma.

I korta drag gör elektrikern en föranmälan till nätägaren vid byte av huvudsäkring, som i sin tur kommer att göra en bedömning. När bytet är genomfört gör elektrikern en slutanmälan.

*Detta är generell information. Kontakta ett auktoriserat elföretag för att kolla dina förutsättningar.


Platsen

Platsen där du bor kommer att påverka hur många solpaneler du bör ha på taket eller gården. Tack vare mer solinstrålning kan exempelvis solpaneler på Gotland producera betydligt mer el än solpaneler i nordvästra Sverige.


Taket

Taket är en av nycklarna när du planerar för en solcellsanläggning. Den tillgängliga takytan avgör i stor utsträckning hur många paneler man kan ha - och därmed storleken på systemet. Tio kW solpaneler tar till exempel upp cirka 42 till 48 m2 takyta.

Om du har fler lämpliga takytor, exempelvis en ladugård, carport eller garagetak, kan du i många fall utnyttja dessa för att bygga på kapaciteten.

Takets placering är också viktig. Sydläge är optimalt för att fånga in så mycket sol som möjligt. Men även om ditt tak vetter mot öst eller väst, är det fortfarande bra val. Dessa lägen kan hjälpa till med att fördela elproduktionen mer jämnt under dagens lopp.

Lutningen på taket kommer även att påverka effektiviteten. I Sverige är en taklutning på ungefär 35 till 50° optimalt. För hus med platta eller flacka tak - som funkishus - kan det ibland vara värt att montera panelerna på montagesystem för att skapa en vinkel.

I de fall där takytan är begränsad, eller helt enkelt inte passar, kan man överväga solpaneler på marken istället.

Sök på ditt tak


Vanliga frågor

Hur stor är en genomsnittlig solcellsanläggning i Sverige?

Den genomsnittliga solcellsanläggningen i Sverige är 10,40 kW. Man brukar räkna på att 1 kilowatt (kW) i installerad effekt årligen producerar cirka 800 till 1 100 kWh i Sverige. Således ger 10 kW solceller vanligen från 8 000 till 11 000 kWh per år.

Lästips: Hur mycket el solceller producerar per år, månad, dag, timme och m2


Hur många solpaneler får man sätta upp?

Det finns egentligen ingen gräns på hur många solpaneler man får ha. Det som i praktiken sätter gränsen är tillgänglig takyta, storleken på huvudsäkringen, eventuella bygglovskrav och naturligtvis din budget.

Om du siktar på att klassificeras som mikroproducent - och därmed utnyttja de fördelarna - får din solcellsanläggning inte vara större än 43,5 kW.

Lästips: Sälja solel som mikroproducent


Hur stor växelriktare behöver jag?

Solpanelernas sammanlagda toppeffekt kommer att avgöra hur stor växelriktare du behöver. Vanligen underdimensionerar man växelriktaren cirka 10 till 20% i förhållande till solcellsanläggningens toppeffekt.

Om du ska ha solpaneler i olika väderstreck är det särskilt viktigt att underdimensionera, eftersom panelernas produktion varierar genom dagen och sällan nå upp till toppeffekten.

En underdimensionerad växelriktare blir vanligen mer kostnadseffektivt och gör att systemet fungerar bättre i sin helhet. Om du någon gång i framtiden däremot planerar att utöka anläggningen, kan det istället vara värt att överdimensionera växelriktaren.

Lästips: Växelriktare för solceller


Hur stort solcellsbatteri behöver jag?

En utgångspunkt är att välja ett solcellsbatteri med 1 kWh kapacitet per installerad kW solceller. Men det är en generell riktlinje, och andra faktorer kan spela in när du bestämmer storleken på ditt batterilager.

Lästips: Batteri till solceller, frekvensreglering och stödtjänster

Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.