Solceller på taket

Solceller i Sverige – går det? Svaret är ett tydligt JA! Sverige har många soltimmar även om vi ligger långt norrut. Solcellspaneler fungerar dessutom allra bäst i kallt klimat.

Kolla ditt tak idag!

Solkraft är den snabbast växande teknologin inom elproduktion i världen. Solceller i Sverige utgör fortfarande bara en liten del av elproduktionen, men de senaste åren har vi sett en explosiv tillväxt. Fortfarande undrar en del om solcellspaneler i Sverige är tillräckligt effektiva.

Svaret på det är ett tydligt JA!

Vill du veta hur mycket el du kan producera med solceller på ditt tak? Du får svaret genom att kontrollera ditt tak hos oss. Med solcellspaneler från Otovo kan du både spara och tjäna pengar. Det är din försäkring när elpriserna stiger.

Vilken verkningsgrad har solceller i Sverige?

sol i Sverige

Många tänker kanske att det är lite sol i Sverige. Faktiskt har dock många svenska orter mer sol än orter längre söderut i Europa. Det är flera faktorer som påverkar en solcellsanläggnings effektivitet. Högre effektivitet betyder mer el.

Faktorer som påverkar hur mycket el solceller producerar:

 • Teknologin
 • Solinstrålning
 • Temperatur
 • Nederbörd

Teknologin

Förr i tiden var solel både dyrt och inte särskilt effektivt. Sedan 1970-talet har teknologin tagit stora kliv. Särskilt under de sista 30 åren har vi sett stora framsteg, och därför även ett stort intresse. Nu är solel den snabbast växande teknologin inom elproduktion.

Idag har solcellspaneler blivit mycket bättre och mycket billigare. Varje panel kan producera mer el. Otovos allra bästa panel, Performance, producerar hela 400 watt per panel. Dessutom är teknologin mycket billigare. Nu är solceller i Sverige tillgängliga för alla som vill producera sin egen elektricitet.

Solinstrålning

Solinstrålning är kanske den viktigaste faktorn. Här handlar det om hur mycket sol ett geografiskt område får. Ofta pratar man exempelvis om antalet soltimmar på ett år.

Om man reser långt söderut på sommaren kan det snabbt bli obehagligt i solen. Ju närmare ekvatorn man kommer, desto varmare blir det. Det beror på att solinstrålningen är starkast längs ekvatorn.

Om man vill jämföra verkningsgraden på solceller i Sverige med andra länder, kan man se på hur mycket el de producerar på ett år. Detta mäter man i kilowattimmar (kWh). Solceller i Sverige producerar från 650 till 1000 kWh per år.

Hur stor del av en årlig elförbrukning en solcellsanläggning täcker beror på anläggningens storlek. Fler solcellspaneler innebär mer el. Som sagt kommer även typ av panel att vara viktigt.

Solceller i Sverige producerar lika mycket el som flera städer längre söderut. En solcellsanläggning i Stockholm kan producera mer el än de skulle ha gjort i städer som London, Köpenhamn, Amsterdam, Berlin, Bryssel och Prag.

Med andra ord är det en myt att det är så lite sol här i norr.

Temperatur och väder

Det finns alltså tillräckligt med sol i Sverige. Temperaturen då? Spelar det någon roll att det är så kallt här? Ja, det har det, och det är faktiskt bara bra att det är så kallt.

Solceller trivs nämligen bäst i kyla. Spänningen som solcellerna producerar, ökar när det är kallt. Faktiskt fungerar teknologin allra bäst i minus 5 grader.

Extremt höga temperaturer leder till energiförlust. Det är därför en solcellsanläggning i Sahara fungerar sämre än solceller i Sverige, även om det givetvis är mer solinstrålning i Sahara. Här är det viktigt att hitta en balans mellan solinstrålning och temperatur. Den balansen har vi i Sverige.

Nederbörd

Forskning visar även att det inte är något problem med regn. Solstrålarna skiner igenom regndropparna. Det samma gäller lager med is.

Ett tjockt lager med snö kommer emellertid att kunna blockera solstrålarna. Det är en av få nackdelar med solceller i Sverige. Ofta kommer dock solen att smälta snön på panelerna under dagens lopp.

Dessutom spelar inte snön så stor roll när man ser på årlig produktion, då räknar vi med att snön bara kommer att leda till 1-2 % lägre produktion än man annars skulle haft. Snön är en nackdel, men det är inte en jättestor sådan.

Kolla din adress

Solceller i Sverige med Otovo

solceller i Sverige

Hos Otovo vill vi göra solenergi tillgänglig för alla svenskar. Med oss kan du både spara pengar och få ren energi.

Därför bör du välja Otovo:

 • Du får billigare el
 • Du kan sälja elen du inte använder
 • Du får ren energi
 • Otovo finns där för dig hela vägen

Du får billigare el

Med solcellspaneler från Otovo får du billig el i flera decennium framåt. När du producerar din egen el på taket, slipper du att betala elbolaget. Du slipper elpris, nätavgift och avgifter på elen du själv producerar. Därför får du billigare el med Otovo.

Du kan sälja elen du inte använder

Som nämnt finns det tillräckligt med sol för att ha solceller i Sverige. Faktiskt är det mer än tillräckligt. Flera av våra kunder producerar mer el än de förbrukar. Den elen tjänar de pengar på.

Du kan nämligen sälja elen du inte använder till ditt elbolag. Det sker automatiskt och kräver inte att du gör något. Elen går ut på elnätet och säljs vidare till någon annan. Med andra ord kan du förse grannskapet med solenergi och tjäna pengar på det.

Du får ren, förnybar solenergi

Solenergi är ren, grön och förnyelsebar energi från solen. Vi behöver byta ut fossilt bränsle mot förnyelsebar energi för att stoppa klimatförändringarna. Med en solcellsanläggning får du ren energi och du visar samtidigt politiker och näringsliv att det är värt att satsa på solceller i Sverige.

Om tillräckligt många människor gör gröna val kan vi tillsammans stoppa den kommande krisen.

Otovo finns där för dig hela vägen

Är du osäker på om du får tillräckligt med sol på ditt tak? Otovo hjälper dig att kontrollera solförhållandena. Solceller i Sverige har aldrig varit enklare.

Så här enkelt är det:

 • Klicka på Kolla ditt tak idag!
 • Ange din adress
 • Ge oss lite info om ditt tak
 • Vänta några sekunder
 • Du får se ditt taks potential
 • Du får även prisberäkning på köp och leasing

Otovo-plattformen inhämtar priserna till de bästa lokala installatörerna. Vi jämför priserna så att du får det bästa erbjudandet på solceller i Sverige. Alla våra installatörer är Otovo-certifierade och du kan därför vara trygg med att arbetet görs på rätt sätt.

Otovo har även marknadens bästa garantier. Om en del av anläggningen visar sig inte fungera, fixar vi givetvis med en reparation på en gång. Vi täcker kostnaderna för själva reparationen, för delen som byts och för eventuell frakt.

Vi finns här för dig hela vägen från att du kontrollerar ditt tak till att installationen är klar. Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor.

Vill du också spara pengar och på miljön? Sök upp din adress hos oss!

Kolla ditt tak idag!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.