Hur länge håller solceller egentligen? Livslängden för solceller och solpaneler varierar beroende på typ och modell. När det gäller solceller av den monokristallina typen kan du i de flesta fall förvänta dig en elproduktion med hög effekt på upp till 30 år.

Visste du att Otovo ger dig 20 års garanti på anläggningen om du tecknar vårt solabonnemang? Kolla ditt tak kostnadsfritt här:


Lång livslängd på monokristallina solceller

Monokristallina solceller har en lång livslängd och kan oftast producera ström i många år efter att garantitiden har passerat. Av den anledningen vågar många solcellstillverkare garantera elproduktion på upp till 25 år med en ganska så försumbar effektförlust.

Våra solpaneler från till exempel, DMEGC, kommer med 12 års produktgaranti och 25 års effektgaranti. De kommer även att fortsätta producera elektricitet i många år därefter!

Trina Solar, ännu en topptillverkare, erbjuder 15 års produktgaranti inklusive 25 års effektgaranti. Dessa garantitider som går att utläsa från tillverkarnas manualer, är vad som kallas för den “tekniska livslängden” för solceller.

Det finns även glas/glas-paneler som har ännu längre livslängd och lägre effektminskning (mer nedan).

Just produktgaranti behöver du inte bry dig om när du hyr din anläggning från oss. Du får ju hela 20 års garanti som ingår i ditt pris! Vid köp gäller en garanti på 10 år, utöver tillverkarens egna produktgaranti.

Sök på ditt takTappar solceller mycket effekt årligen?

Nej! Dagens solceller kan producera el med hög effekt i nästan 30 år, även därefter kommer dina solpaneler att fortfarande fungera och fortsätta producera elektricitet.

Men hur mycket effektminskning sker över alla dessa år? Normalt tappar solceller ungefär 0,55% i effekt per år, med undantag för SunPower som endast tappar 0,45% årligen.

Den största effektförlusten sker under de två första åren. Då kan solcellerna tappa cirka 1-2%. Av de återstående 98% minskar då ~0,55% årligen. Det innebär att din anläggning fortfarande har en hög produktionskapacitet på omkring 85-86%, även efter 25 års degradering.

PS. Kolla gärna vårt solceller bäst i test, där vi bland annat jämför solpanelers effektgaranti, verkningsgrad, toppeffekt samt effektminskning.


Vad bidrar till solcellers effektminskning?

Det finns flera faktorer som påverkar effekten på solceller. Vi bör dock först skilja mellan den årliga och permanenta effektförlusten och de tillfälliga effektvariationerna.Permanenta effektminskningar

De förluster vi pratade om ovan, är så kallade permanenta effektförluster som beror på olika faktorer så som:

  • Slitage på grund av extrema temperaturförändringar
  • Oväder och hårda vindar
  • Snö och fuktighet
  • UV-strålning
  • Brist på underhåll
  • Dålig installation*
  • Tillverkningsfel

*Otovo certifierar alla sina installatörer som också måste vara auktoriserade hos elsäkerhetsverket. Tillsammans med den långa garantin kan du känna dig säker på att du får en professionel installation.

Få offert här


Kortvariga och tillfälliga effektvariationer

Temperaturskillnader under dagen är en faktor som tillfälligt påverkar hur mycket dina solceller kan producera. Man talar då om verkningsgraden på solceller. Till exempel kan produktionen vara lägre när det är 32 grader än när temperaturen är 19 grader. Den optimala temperaturen för elproduktion sägs vara omkring minus 5 grader!

Då majoriteten av din elproduktion sker mellan mars och oktober, så är det inte extremkylan som påverkar din solelproduktion. Vi lider inte heller av någon extremhetta i Sverige. Därför kan du känna dig trygg med att din elproduktion endast påverkas under de mörkaste månaderna och när dina solpaneler är snötäckta. I följande artikel kan du läsa mer om solceller på vintern.

Som standard kan du ungefär förvänta dig en ganska försumbar effektminskning på ungefär -0,25% upp till -0,35% per grad som temperaturen stiger från cirka 25 C (testmiljötemperaturen) och uppåt.

Självklart kan man även ta med annat i beräkningen: vindförhållanden, lufttryck, panelernas lutning och väderstreck också, men då blir det ganska komplicerat att beräkna den faktiska effektförlusten. Tester där alla dessa variationer förekommer görs dessutom redan av tillverkarna och det är så man kommer fram till de siffror som du hittar i manualen.Håll koll på produktionen med en smartmätare istället:

Om du använder en smartmätare så kan du få information om din anläggning som dessutom visas grafiskt över din elproduktion, konsumtion och försäljning. Då kan du månad för månad övervaka och optimera ditt system! Det är ett enkelt sätt att övervaka och jämföra din elproduktion med den installerade effekten för att få ut de riktiga siffrorna.


Livslängd på polykristallina solceller

Den polykristallina varianten har också en livslängd på 25 år, däremot är effekten lägre till skillnad från den monokristallina varianten. Det beror på att flera kiselbitar har blandats ihop i en polykristallin solcell - denna "orenlighet/förorening" orsakar defekter på ytan av solcellen som i sin tur påverkar hur effektiv produktionen blir.

Prisförslag idag!

På Otovo säljer vi endast monokristallina solceller som har den högsta renhetsgraden kisel och från kända topptillverkare som ger bäst effekt och mest el för pengarna.


Så får du solpanelerna att hålla längre

Att köpa solpaneler kan vara en ganska stor investering. Därför är det fördelaktigt att göra allt du kan för att förlänga deras livstid med så många år som möjligt.

  1. Håll solpanelerna rena genom att använda en mjuk kvast med teleskopskaft. Genom att fästa ihop två så når du högre upp, det är bra eftersom du inte bör gå på taket och på panelerna!
  • Stäng först av systemet med strömbrytaren på växelriktaren (DC-switch)
  • Stäng sedan av strömmen till huset via säkringsskåpet

2. Ladda batteriet eller elbilen för att minska belastning på panelerna.

3. Boka in kontroll och underhåll av anläggningen, det görs av auktoriserade installatörer. Det är dessutom ett krav att som anläggningsägare kontrollera sin anläggning.

4. Använd appen (antingen Otovo-appen och växelriktarens) för att övervaka din anläggning så att du snabbt kan hitta och åtgärda eventuella problem.


Går solpaneler att återvinna?

Som med allt annat i livet så kommer även solpanelerna att behöva pensioneras. Men vad händer med dem då? Går det att återvinna solceller?

Ja! Nu är ju detta med solpaneler fortfarande nytt och det finns inte många hushåll i Sverige som har haft solpaneler så pass länge att man behöver tänka på den biten.

Dock kan det vara betryggande att veta att solpaneler går att återvinna. De består ju av kisel, glas och olika metaller. Återvinningsgraden är generellt rätt hög, och källan American Solar Energy Society anger att cirka 80-100% av all material i en solpanel går att återvinna!

Ytterligare en källa, US Environmental Protection Agency, anger att, eftersom en panel består av cirka 75% glas så är återvinningsgraden hög. Vidare skriver samma källa att, eftersom metallåtervinning redan existerar, så är det inte heller några problem att återvinna de metaller som används i en solpanel.


Du tjänar på solceller i många år

Nu har vi sett att solceller håller i väldigt många år och att du kommer utnyttja en hög elproduktion under cirka 30 år och även en relativ hög elproduktion i flera år efter det. Tänk på att du även kan sälja överskottselen som din anläggning genererar. Då tjänar du både pengar på en lägre elräkning och elförsäljning.

Just nu kan du få cirka 20% i skattereduktion för grön teknik när du köper solceller. Lägger du till ett solcellsbatteri kan du dessutom få 50% i statligt grönt avdrag på det samt växelriktaren och elarbetet. Vid solabonnemang kan du få rotavdrag som dras av direkt på månadsfakturan.

Skaffa solceller här
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.