Solceller på taket

Det kan finnas flera skäl till att vilja installera solceller på marken! Takmaterialet kanske inte lämpar sig. Beskuggning av taket på grund av närliggande träd kan vara en annan orsak. Taket kan dessutom ha för många hinder, så som fönster och skorstenar eller att takarean inte är stor nog för att du ska kunna få plats med tillräckligt antal solpaneler för att tillfredsställa dina energibehov.


Exempel på när markinstallation kan vara att föredra:

 • Bygglovskrav i ditt område
 • Solpanelerna anses påverka utseendet på fasaden
 • Närliggande byggnader och träd som skuggar
  - Närliggande höghus eller träd kan skugga så pass mycket att lönsamheten på din solcellsanläggning minskar rejält.
 • Takmaterialet lämpar sig inte
  - Vissa takmaterial går det inte att installera på. Exempel på detta är eternit.
 • Takytan är liten
 • Takets riktning (väderstreck) är inte optimalt
  - Om ditt tak lutar enbart norrut t.ex.
 • Takets lutning är inte optimalt
  - Lutningen behöver anpassas efter solen, ju mer norrut man befinner sig, desto större lutning krävs.


Hur placeras solpanelerna på marken?

Vid en installation av solpaneler på marken blir det enkelt att välja den optimala lutningen, väderstrecket och ett område som inte är beskuggat. Det betyder att du kan välja sydläge och den exakta vinkeln på solpanelerna som ger mest ström för pengarna.

Själva placeringen av solpanelerna beror på storleken, höjden till marken samt lutningen. Med en formel kan man beräkna den optimala placeringen:

d = h / tan ø

Där d är distansen (avstådet) mellan panelerna, h är höjden och symbolen ø (Fi), anger vinkeln.
Detta behöver du självklart inte tänka på eftersom våra installatörer och projektledare kommer se till att du får den bästa lösningen!

Kolla din adress här


Hur sker montering av solceller i marken

Det finns olika alternativ vid markinstallioner, installatören/projektledaren väljer det bästa alternativet baserat på snö- och vindlast, läge och fler faktorer.

De olika tillvägagångssätten har sina för- och nackdelar:

solceller-i-marken


Får man ha solceller på marken?

Behövs bygglov för att montera solpaneler på marken? Svaret är nja, eller rättare sagt, i vissa fall enligt boverket.

Några punkter som man bör tänka på är:

 • Påverkas brandrisken?
 • Strider anläggningen mot existerande detaljplan i området?
 • Kan anläggningen ses som en byggnad?

Boverket hänvisar till ett fall där en anläggning ansågs vara en byggnad och därför krävdes det bygglov.


Vad kostar att installera solceller på marken

Priset för att montera solceller på marken är generellt dyrare än installation på taket. Det kan bero på hur solpanelerna monteras men har också att göra med om du behöver gräva i marken och hur långt kablarna ska dras.

Få offert idag!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.