Marknaden för solel har vuxit kraftigt de senaste åren, och fortsätter att växa. Nu är solkraft den snabbast växande teknologin för energiproduktion.

Snabbfakta om Solkraft:

 • Solkraft innebär att en teknologi används där solljus omvandlas till antigen elektricitet eller värme
 • Solkraft är den snabbast växande teknologin i Sverige
 • Solkraft är den energikälla som bidrar till MINST utsläpp, jämfört med naturgas och kol - UCSUSA.org

Med solceller från Otovo kan du spara stort på elräkningen. Vi är stolta över att vara en del av en snabbt växande marknad. Som andra aktörer i branschen vill vi sprida solel till hela världen. Otovo vill göra solceller tillgängligt för alla i Sverige som vill producera ren el på sitt tak.

Marknaden för solkraft växer stadigt. Det gör även behovet av el. När transport och industri elektrificeras kommer vi behöva mer el. För att vi ska stoppa klimatkrisen, måste denna el komma från förnybar energi.

Otovo hjälper dig att producera förnybar energi på ditt tak. Då bidrar du till miljön – samtidigt som du sparar pengar. Det är nyttigt när elpriserna fortfarande stiger.

Vill du veta varför marknaden växer i rekordfart? Då är det bara att läsa vidare.

Därför växer marknaden för solkraft

solceller

Solkraft växer i Sverige och i resten av världen. År 2022 fanns det totalt 125 000 solcellsanläggningar med en toppeffekt på 2200 MW, enligt svensksolenergi.se. Varför växer marknaden så fort?

Kolla ditt tak här

Här är fem viktiga orsaker:

 1. Teknologin har blivit bättre och billigare
 2. Ökad efterfrågan på förnybar energi
 3. Incitament till utveckling
 4. Investerare kan tjäna mycket
 5. Solenergi lönar sig – även i Sverige

Teknologin har blivit bättre och billigare

solpaneler

Förr i tiden var solel dyrt att producera. Komponenter och solcellspaneler kostade helt enkelt för mycket. Därutöver producerade solcellerna mindre el. Priset blev därmed för högt i förhållande till hur mycket el man kunde producera.

Idag producerar solcellerna mer el och kostar mindre. Nu är solkraft definitivt värt investeringen, både för privatpersoner och i stor skala. Flera länder anlägger nu stora solkraftverk som producerar enorma mängder solenergi.

Ökad efterfrågan på förnybar energi

Ökad efterfrågan på förnybar energi

Klimatkrisen är givetvis en viktig drivkraft för solkraft. Den skapar en dynamik där elförbrukningen ökar i takt med behovet av grön el:

 • Vi måste växla om till förnybar energi för att stoppa klimatkrisen
 • Därför elektrificeras transport och industri
 • Vidare leder det här till ett ökat elbehov
 • Den elen måste vara förnybar

Incitament till utveckling

solceller

Myndigheterna i flera länder har gjort det lättare för näringsliv och privatpersoner att göra gröna val. Det kan vara större system för att göra det lönsamt att bygga ut stora solkraftverk. Det kan även vara att stötta solceller på taket. Här i Sverige ger till exempel Skatteverket skattereduktion för grön teknik (du kan spara 14,55% på solcellsköpet med avdraget för grön teknik) – alltså produktion av förnybar el hemma.

Investerare kan tjäna mycket

Investerare kan tjäna mycket

Från 2019 till 2020 mer än dubblades aktievärdet inom solkraft. Många investerare har fått upp ögonen för solenergi. Hösten 2020 var det en grön våg som sköljde över Oslos börs.

Den gröna vågen visar att investeringsviljan finns där, vilket är viktigt för ytterligare tillväxt. Flera investerare och bolag kan tjäna stort på solenergi.

Solenergi lönar sig, även i Sverige

solpaneler

Solenergi har många fördelar. Många har insett att man inte behöver vara i Sahara för att solceller ska löna sig. I själva verket fungerar solceller i Sahara sämre än här.

Solceller producerar nämligen mer el i kallare klimat. Sverige har tillräckligt med soltimmar under ett år för att privatpersoner och näringsliv ska kunna spara stort på elen. De flesta Otovo-kunder producerar så mycket att elbolag köper deras överskottsenergi.

Vill du också spara pengar? Hos Otovo får du ett konkurrenskraftigt pris på solpaneler på taket.

Kolla ditt tak här

Marknaden för solel år 2021 och framöver

solpaneler

Kraftmarknaden är i stadig utveckling. Det görs hela tiden framsteg som gör att det blir enklare och billigare att producera förnybart. Den internationella energibyrån (IEA) följer utvecklingen tätt. De ser en stor ökning framför sig inom solkraft år 2021 och framöver.

Indien och EU leder utbyggandet

Marknaden för förnybar el i allmänhet och solkraft växer. Man kan mäta tillväxten genom att titta på vad som byggs och hur mycket el det producerar. Det är det IEA gör. Varje år stiger förnybarhetsmarknaden med ett visst antal gigawatt (GW).

Indien och EU banar väg för utvecklingen inom solkraft i 2021, enligt IEA. I Indien kommer utbyggnaden av förnybart att dubblas i förhållande till siffrorna från 2020. Det beror på att många projekt inom solenergi blir färdiga efter stora förseningar på grund av Covid-19.

Indien har både stora solkraftverk och solceller på tak. Solceller finns både på privata bostäder och inom industrin. Målet är att Indien ska producera 100 GW med solenergi innan 2022.

EU satsar också kraftigt på förnybart, och här kommer man även se en stor kapacitetsökning år 2021. Det beror bland annat på att projekt inom vind- och solkraft i Frankrike och Tyskland blir färdigställt under året.

Den här utvecklingen kommer att vara viktig för att nå EUs klimatmål om att reducera utsläppen med 55 % innan 2030. Siffrorna räknas från nivåerna år 1990.

Politik kan påskynda eller fördröja utvecklingen

Som nämnt har incitament lett till ökad satsning på förnybara energikällor. Under de kommande åren kommer flera länder låta marknaden ta över. En del fasar ut incitament, andra diskuterar hur länge incitamenten ska fortsätta.

Framöver är det viktigt att politikerna är tydliga. Om det blir mycket osäkerhet kring incitament, kan det enligt IEA fördröja utvecklingen. Om länder likväl klarar att lösa utmaningen, kan vind- och solkraft öka med 25 % år 2022. Det betyder att solkraft-marknaden kommer nå omkring 150 GW – alltså 40 % växt på bara tre år.

Solkraft tar igen fossilt bränsle

Idag levererar anläggningar inom solenergi historiskt billig el. Det betyder att om du jämför med andra energikällor genom historien, så är solel bland de absolut billigaste.

I många länder kommer solkraftverk kunna utmana anläggningar som använder fossilt bränsle. Det innebär att installerad kapacitet kommer att överstiga fossila källor inom loppet av några få år. I själva verket kommer vind- och solkraft komma i kapp gas år 2023 och kol 2024.

Solkraft är förnybar energi som du sparar och tjänar på

solkraft

Vi har alltså sett att marknaden för solenergi växer och växer. En viktig drivkraft är att vi behöver el från förnybara energikällor. Därutöver ser många fördelarna med att skapa grön el på sitt tak. Solenergi är förnybar energi som du sparar pengar på.

Vi kan förvänta oss höga elpriser framöver. Som konsument betalar du kraftpris, nätavgift och elavgift. Alla de här har stigit årligen under en lång tid.

Kraftpris – el till spotpris

Svenska elpriser hänger tätt ihop med priserna på den europeiska kraftbörsen. Spotpris är priset som elbolag handlar för på börsen. Högt elpris i Europa kan innebära högt elpris i Sverige.

Nätavgiften ökar

Nätbolag äger och driver det svenska elnätet. När elnätet uppgraderas behöver du betala högre nätavgift. Det innebär högre elräkning för dig som kund.

Energiskatten – från 35,38 till 44,5 öre/kWh

Energiskatten har ökat kraftigt de senaste åren. Den mäts i öre per kilowattimme, eller öre/kWh. År 2011 låg den på 35,38 per kWh. År 2021 låg den på 44,5 öre per kWh.

Spara och tjäna pengar med Otovo

solpaneler

Elen fortsätter att bli dyrare, men du kan få billigare el med solceller. Du slipper nämligen kraftpris, nätavgift och el-avgift på elen du själv producerar.

Flera Otovo-kunder producerar mer el än de använder. Om produktionen överstiger konsumtionen, vill ofta ditt elbolag köpa tillbaka din el. Du behöver bara vara pluskund hos ett elbolag. Med ett bra elavtal får du ett bra elpris.

Vill du också börja spara pengar? Kolla ditt tak hos Otovo.

Kolla ditt tak här
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.