Marknaden för solel har vuxit kraftigt de senaste åren, och fortsätter att växa. Nu är solkraft en av de snabbast växande teknologierna för energiproduktion. I den här guiden kommer vi att utforska viktiga aspekter av solkraften, låt oss börja!

Vill du komma igång med solkraft? Sök på ditt tak:

Snabbfakta om solkraft:

  • Solkraft innebär att en teknologi används där solljus omvandlas till antingen elektricitet eller värme
  • Solenergin är en form av förnybar energi, eftersom dess källa är solen
  • Solkraft är en snabbt växande energiteknologi i Sverige
  • Solenergi kan lagras i energilager som solcellsbatterier för användning när solen inte skiner

Med solceller från Otovo kan du spara på elräkningen. Vi är stolta över att vara en del av en snabbt växande marknad. Som andra aktörer i branschen vill vi sprida solel till hela världen. Otovo vill göra solceller tillgängligt för människor i Sverige och ute på kontinenten.

Marknaden för solkraft växer stadigt. Det gör även behovet av el. När transport och industri elektrificeras kommer vi behöva mer el. Otovo hjälper dig att producera egen energi på ditt tak.

Vill du veta varför marknaden växer i rekordfart? Då är det bara att läsa vidare.


Därför växer marknaden för solkraft

Solpaneler på platt tak
Solpaneler på platt tak.

Solkraft växer i Sverige och i resten av världen. År 2022 fanns det totalt 125 000 solcellsanläggningar med en toppeffekt på 2200 MW, enligt svensksolenergi.se. Varför växer marknaden så fort?

Kolla ditt tak här

Här är fem viktiga orsaker:

  1. Teknologin har blivit bättre och billigare
  2. Ökad efterfrågan på förnybar elproduktion
  3. Incitament till utveckling
  4. Investerare
  5. Solenergi lönar sig – även i Sverige


Teknologin har blivit bättre och billigare

Solpaneler på marken
Solpaneler på marken.

Förr i tiden var solel dyrt att producera. Komponenter och solcellspaneler kostade helt enkelt för mycket. Därutöver producerade solcellerna mindre el. Priset blev därmed för högt i förhållande till hur mycket el man kunde producera.

Idag producerar solcellerna mer el och kostar mindre. Nu kan solkraft definitivt vara värt investeringen, både för privatpersoner och i stor skala. Flera länder anlägger nu stora solkraftverk som producerar enorma mängder solenergi.


Ökad efterfrågan på förnybar elproduktion

Jordklotet från rymden
Ökad efterfrågan på energikällor som sol och vind.

Intresset för förnybara energikällor, såsom solen, har vuxit i takt med att det blivit enklare och mer effektivt att investera i dem. Samtidigt strävar allt fler efter att bli mer självförsörjande från elnätet, en trend som accelererats av olika kriser. Dessutom har elektrifieringen lett till ett ökat behov av fler energikällor som kan komplementera varandra över året.

Vill du också börja med solkraft? Hos Otovo får du ett konkurrenskraftigt pris på solpaneler på taket.

Sök på ditt tak


Incitament till utveckling

Solcellsmontör jobbar på ett tak med flack lutning.
Solcellsmontör jobbar på ett tak med flack lutning.

Myndigheterna i flera länder har gjort det lättare för näringsliv och privatpersoner att satsa på till exempel solkraft. Det kan vara större system för att göra det lönsamt att bygga ut stora solkraftverk. Det kan även vara att stötta solceller på taket. Här i Sverige ger till exempel skatteverket skattereduktion för solceller (du kan spara 19,40% på solcellsköpet med avdraget).


Investerare

Illustration över solpaneler och spargris.
Investeringar i solkraft ökade 2019 till 2020.

Från 2019 till 2020 mer än dubblades aktievärdet inom solkraft. Det visar att investeringsviljan finns där, vilket är viktigt för ytterligare tillväxt.


Solenergi lönar sig, även i Sverige

Smältande snö på solpaneler
När solen kommer fram töar snön på solpanelerna.

Solenergi har många fördelar. Många har insett att man inte behöver vara i Sahara för att solceller ska löna sig. I själva verket fungerar solceller i Sahara sämre än här.

Solceller producerar nämligen mer el i kallare klimat. Sverige har tillräckligt med soltimmar under ett år för att privatpersoner och näringsliv ska kunna spara på elen. Det trots att solceller endast genererar cirka 10% av årsproduktionen på vintern. Läs mer i vår artikel om solceller på vintern.

De flesta Otovo-kunder producerar så mycket att de kan sälja sin överskottsenergi på sommaren.

Ytterligare lästips: solenergi och hur det fungerar rent praktiskt.


Marknaden för solel år 2021 och framöver

Kraftmarknaden är i stadig utveckling. Det görs hela tiden framsteg som gör att det blir enklare och billigare att producera solel. Den internationella energibyrån (IEA) följer utvecklingen tätt. De ser en stor ökning framför sig inom solkraft år 2021 och framöver.


Indien och EU leder utbyggandet

Marknaden för förnybar elproduktion i allmänhet och solkraft växer. Man kan mäta tillväxten genom att titta på vad som byggs och hur mycket el det producerar. Det är det IEA gör. Varje år stiger förnybarhetsmarknaden med ett visst antal gigawatt (GW).

Indien och EU banar väg för utvecklingen inom solkraft i 2021, enligt IEA. I Indien kommer utbyggnaden att dubblas i förhållande till siffrorna från 2020. Det beror på att många projekt inom solenergi blir färdiga efter stora förseningar på grund av Covid-19.

Indien har både stora solkraftverk och solceller på tak. Solceller finns både på privata bostäder och inom industrin. Målet är att Indien ska producera 100 GW med solenergi innan 2022.

EU satsar också kraftigt på energikällor som vind och sol - och här kommer man även se en stor kapacitetsökning år 2021. Det beror bland annat på att projekt inom vind- och solkraft i Frankrike och Tyskland blir färdigställt under året.


Politik kan påskynda eller fördröja utvecklingen

Som nämnt har incitament lett till ökad satsning på förnybara energikällor. Under de kommande åren kommer flera länder låta marknaden ta över. En del fasar ut incitament, andra diskuterar hur länge incitamenten ska fortsätta.

Framöver är det viktigt att politikerna är tydliga. Om det blir mycket osäkerhet kring incitament, kan det enligt IEA fördröja utvecklingen. Om länder likväl klarar att lösa utmaningen, kan vind- och solkraft öka med 25 % år 2022. Det betyder att solkraftmarknaden kommer nå omkring 150 GW – alltså 40 % tillväxt på bara tre år.


Spara på elräkningen med solkraft

Sol som lyser över kuperat skogslandskap.
Solen är väldigt kraftfull energikälla som vi kan utnyttja.

Vi har alltså sett att marknaden för solenergi växer och växer. En viktig drivkraft är att vi behöver mer el från energikällor som solen. Därutöver ser många fördelarna med att skapa egen el från solen på sitt tak.

Som konsument betalar du kraftpris, nätavgift och elavgift. Alla de här har stigit årligen under en lång tid.


Kraftpris – el till spotpris

Svenska elpriser hänger tätt ihop med priserna på den europeiska kraftbörsen. Spotpris är priset som elbolag handlar för på börsen. Högt elpris i Europa kan innebära högt elpris i Sverige.


Nätavgiften ökar

Nätbolag äger och driver det svenska elnätet. När elnätet uppgraderas behöver du betala högre nätavgift. Det innebär högre elräkning för dig som kund.


Energiskatten – från 35,38 till 44,5 öre/kWh

Energiskatten har ökat kraftigt de senaste åren. Den mäts i öre per kilowattimme, eller öre/kWh. År 2011 låg den på 35,38 per kWh. År 2021 låg den på 44,5 öre per kWh.


Producera din egen solel

Otovo-certifierad installatör inspekterar tak
Otovo-certifierad installatör.

Elpriserna går upp och ner, men med solpaneler på taket kan du bli mer självförsörjande från elnätet och minska elräkningen. Du slipper nämligen kraftpris, nätavgift och el-avgift på elen du själv producerar.

Flera Otovo-kunder producerar mer el än de använder. Om produktionen överstiger konsumtionen, vill ofta ditt elbolag köpa tillbaka din el. Du behöver bara vara pluskund hos ett elbolag. Med ett bra elavtal får du ett bra elpris.

Vill du också börja producera egen solel? Kolla ditt tak hos Otovo.

Börja med solkraft
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.