Solenergi fungerar genom att solstrålar belyser ytan på solceller som består av kisel. Energin som tillförs bidrar till att frigöra elektroner som hamnar i rörelse och i sin tur ger dig elektricitet. I denna artikel utforskar vi solenergin mer i detalj, fortsätt att läsa!

Producera egen el med hjälp av solenergi? Sök på din adress:

Vad är solenergi?

Solenergi är solljus, alltså solens strålar som via den fotoelektriska effekten genererar elektricitet som du kan använda. Mängden solenergi som träffar jorden är betydligt mycket större än energin som vi förbrukar och därför finns det tillräckligt mycket solenergi för att omvandla till elektricitet. Det är en förnybar energikälla som alla kan utnyttja, även i kalla klimat.

Vill du veta hur mycket el du kan producera på ditt tak? Då bör du kontrollera ditt tak hos oss.

Bild på solnedgång
Solnedgång.
Kolla ditt tak idag!


Solenergi i Sverige

Antalet installerade anläggningar nådde över 92 000 i slutet av 2021. Tillsammans är den installerade effekten för alla dessa solcellsanläggningar ungefär 1,6 GWh.


De flesta energikällor kommer från solen

Solen är också upphovet till flera andra former av förnybar energi. Det är nämligen så att solen värmer upp atmosfären. Denna uppvärmning leds vidare till vind, vågor, strömmar i havet och nederbörd. Med andra ord är solen källan till förnybara energikällor som vindkraft och vattenkraft.

Faktiskt är solen även källan till fossila bränslen som olja och kol. Fotosyntesen leder till att vatten och CO2 blir biomassa. Över många miljoner år har denna biomassa blivit till fossilt bränsle. De enda formerna av energi som solen inte är källan till är kärnkraftsenergi, geotermisk energi och tidvattenenergi.


Solceller och solfångare

När solstrålarna träffar jorden kan de användas till värme och elektricitet. Både solceller och solfångare är exempel på teknologi som använder solenergi. En solfångare absorberar värmen och skickar den vidare via vätska eller gas. Solfångare kan till exempel användas till uppvärmning av byggnader.

Solceller använder solstrålarna till att skapa el. I början var solceller dyra att producera. De sista 30 åren har teknologin gjort större framsteg, och idag är solceller både billigare och bättre. Därför ser vi nu en markant ökning i användning av solkraft över hela världen.

Undrar du hur solceller fungerar? Nedan kan du läsa om just det. Vill du se hur mycket solel du kan producera på ditt tak? Då är det bara att klicka nedan och ange din adress, svaret får du inom ett par sekunder.

Kolla din adress


Solenergi: Hur fungerar solceller?

solceller på tak
Solpaneler på villatak.

Solceller gör om energin från solen till elektrisk energi. Det sker genom det som kallas en fotoelektrisk (eller fotovoltaisk) process. En solpanel består av flera solceller. Dessa är seriekopplade för att spänningen ska bli större.

Solpaneler är som regel gjorda av kisel, glas och laminat – i tillägg till en aluminiumram. Solcellerna absorberar solenergi från solljus och använder energin till att generera en elektrisk laddning. Denna laddning, likström, kan skickas vidare och konverteras till växelström av en växelriktare.

Elen som produceras beror på solljusets intensitet. Styrkan på solljuset kommer vidare att bero på tidpunkt och årstid. Det innebär inte att solcellerna inte producerar el på vintern eller när det är molnigt, bara att effekten är lägre än när solen står högt mitt på sommaren.

Lästips: Solkraft och solel


Fördelar med solenergi

solpanel på tak
Solpaneler som genererar solel.

Det finns många fördelar (och såklart även ett par nackdelar) med solceller. Fördelar är att man till exempel utnyttjar taket, ofta en tom yta, för att producera egen el från solen. Idag finns även statligt avdrag som omfattar solceller och energilager som solcellsbatteri. Dessutom kan du både sänka din elräkning och sälja vidare överskottsel med solceller. Det finns i synnerhet två anledningar till det:

  • Du betalar inte elbolaget när du producerar egen el
  • Elbolaget kommer att köpa elen du inte använder


Du betalar inte elbolaget när du producerar egen el

Med solceller producerar du din egen ström på taket. Då köper du inte lika mycket el från ditt elbolag längre. Du slipper både elpris och nätavgift på elen du producerar själv. Det innebär att du kan få billigare el med solceller.


Elbolaget kommer att köpa elen du inte använder

På extra soliga dagar kan du producera mer el än du förbrukar. Det skulle varit meningslöst om den elen bara försvann. Som tur är finns det en lösning: ditt elbolag vill gärna köpa din el.

Försäljning av “överskottsel” sker helt av sig själv. Du behöver bara vara pluskund hos ditt elbolag. De köper elen, den går tillbaka till elnätet och säljs vidare till någon annan. Kanske blir din el såld till grannen?

Lästips: Fördelar och nackdelar med solceller


Osäker på solförhållandena hos dig? Kontrollera ditt tak idag!

Osäker på om du får tillräckligt med sol? Hos Otovo är det enkelt att kolla upp ditt taks potential. Du behöver bara klicka dig vidare nedan, ange din adress och sedan får du svaret på några sekunder.

Kolla ditt tak
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.