Förnybar energi är den självklara och enda vägen framåt

Vill du minska ditt klimatavtryck men tycker det blir obekvämt att behöva sänka inomhustemperaturen eller till och med en utmaning att behöva minska din elförbrukning? Då kan det vara skäl till att ställa om till förnybar energi som sol, vind och vattenkraft. Genom att producera egen el med solceller på taket kan du vara med och bidra till att lösa några av vår tids största problem. Detta eftersom den förnybara energin aldrig tar slut, har inga farliga restprodukter eller föroreningar och den sliter inte heller på naturen. Den bidrar med andra ord inte heller till den globala uppvärmningen.

Omställningen till förnybar energi måste ske parallellt med energieffektivisering

Samtidigt som vi arbetar med omställningen till förnybar energi måste vi även arbeta med energieffektivisering på både individ- och samhällsnivå. För oavsett hur mycket förnybar energi vi satsar på måste vi samtidigt minska vår energiförbrukning och använda energin smartare för att leva på ett hållbart sätt.

Leasing av solceller från 349:- per månad
Testa ditt tak och få ett förslag

Förnybara energikällor har blivit billigare

Det finns ingen ursäkt för att inte investera i hållbara energialternativ som solkraft. De senaste fem-tio åren har solceller, batterilagring, elfordon och LED-belysning blivit billigare.

Faktum är att mer än hälften av all ny elproduktion globalt kommer från förnybara energikällor - alltså mer än kol, kärnkraft, gas och olja tillsammans.

Med ett byte till förnybara energikällor skulle det gå att andas in luften i världens metropoler utan risk för ens egna och barnens liv och hälsa.

Förnybar energi fördelat globalt

Vid slutet av 2019 fanns 2 537 GW förnybar elproduktion installerad globalt. Tillväxten under 2019 var 7,4 %. Förnybar elproduktion svarade för 72 % av utbyggnaden av elproduktionskapacitet under 2019.

  • Asien: Kapacitet 1 119 GW, Global andel 44%, Förändring 2019 +95.5 GW, Tillväxttakt +9.3%.
  • Europa: Kapacitet 573 GW, Global andel 23%, Förändring 2019 +35.3 GW, Tillväxttakt +6.6%.
  • Nordamerika: Kapacitet 391 GW, Global andel 15%, Förändring 2019 +22.3 GW, Tillväxttakt +6.0%.
  • Sydamerika: Kapacitet 221 GW, Global andel 9%, Förändring 2019 +8.4 GW, Tillväxttakt +4.0%.
  • Eurasien: Kapacitet 106 GW, Global andel 4%, Förändring 2019 +3.1 GW, Tillväxttakt +3.0%.
  • Afrika: Kapacitet 48 GW, Global andel 2 %, Förändring 2019 +2.0 GW, Tillväxttakt +4.3%.
  • Oceanien: Kapacitet 40 GW, Global andel 2%, Förändring 2019 +6.2 GW, Tillväxttakt +18.4%.
  • Mellanöstern: Kapacitet 23 GW, Global andel 1%, Förändring 2019 +2.5 GW, Tillväxttakt +12.6%
  • Centralamerika och Karibien: Kapacitet 16 GW, Global andel 1%, Förändring 2019 +0.6 GW, Tillväxttakt +4.1%

Sverige har ett ganska hållbart energisystem. Stämmer det?

Det råder en uppfattning om att vi i Sverige har ett ganska hållbart energisystem men det stämmer inte alls då vår åldrande kärnkraft fortfarande står för en stor del av vår energitillförsel.

Vi kanske har vår svenska Greta som reser världen runt och skäller ut politiker till höger och vänster men det saknas fortfarande ett stort engagemang och intresse i förnybara energikällor i Sverige.

Tyskland till exempel har ungefär lika stora förutsättningar att använda solen som södra Sverige. Men i Tyskland har man installerat 200 ggr mer solceller per capita än i Sverige. Vår granne Danmark har 35 ggr så många solceller per capita. Heja Danmark!

Vi har alla förutsättningar att bli ett land som ligger i framkant inom förnybar energi. Vi har kunskapen, tekniken och en förhållandevis bra ekonomi. Det som saknas är engagemang och intresse i förnybara energikällor.

Det som gör att det går för långsamt i Sverige just nu, det är den allmänna inställningen. Vi måste se till det sker större satsningar på förnybar energi som solkraft. Vi måste få igång ett engagemang i Sverige. Vi behöver bli fler som satsar på förnybar energi!

Naturskyddsföreningen skriver på sin hemsida att "solen borde stå för misnt 10% av vår elanvändning i Sverige"

Om fler privatpersoner installerar solceller och producerar el genom sin egna solcellsanläggning kommer vi kunna täcka en stor del av samhällets energibehov enbart med solkraft.

Men utvecklingen står inte helt stilla, snarare tvärtom! I slutet av 2018 fanns knappt 25 500 nätanslutna solcellsanläggningar installerade. I dagsläget, i slutet av 2021, börjar vi närma oss 70 000 anläggningar! Det innebär att fler har förstått att solenergi är en bra investering och att solceller är lönsamma. Visste du att solkraft är den snabbast växande teknologin i Sverige?

Här visa vi hur du kan beräkna lönsamheten i en solcellsanläggning genom att räkna återbetalningstiden.  

Konkurrenskraftigt pris

Vi matchar din adress och dina behov mot professionella installatörer och kopplar ihop dig med den installatör som är billigast och har högst kundbetyg i ditt område.

Testa ditt tak och få ett förslag

Detta är bara en början av en global solrevolution

Utbyggnad av solcellsanläggningar ökar avsevärt och tid på forskning gör att solcellsanläggningar kan bli allt mer effektiva, med en allt högre verkningsgrad till en billigare tillverkningskostnad.

Att producera energi via solceller för egen användning är miljövänligt. I många fall kan el som är producerad från solceller täcka delar av, eller hela förbrukningen av hushållsel, baserat på solcellsanläggningen (hushållsel består till stor del av matlagning, städning, diskning, tvättning samt belysning.)

Offert på 1 minut

Få en offert!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.