Andreas Bentzen

Andreas Bentzen - PhD i fysik från Universitetet i Oslo. CTO (technology director) och grundare i Otovo med bakgrund som chefsforskare och ledare för utveckling av solcellsteknik.

Ladda fler
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.