Solceller på taket

Installation av solpaneler med en kapacitet på 10 kWp kostar ungefär 130 000* SEK före det gröna skatteavdraget som ligger på 14,55%.

En solpanel består av 104-120 halvskurna solceller och tar upp en yta på knappt 2 kvadratmeter på ditt tak. Och det är just takets area som avgör hur stor solcellsanläggning som du kan installera, vilket i sin tur avgör vad priset för ett komplett solcellssystem kommer hamna på.

*Samtliga priser angivna här kan vara annorlunda för just ditt tak. Det är många faktorer som påverkar vad det kan kosta för just dig. Sök upp ditt tak hos oss så får du en estimering på någon minut!

Offert på en minut

Svart solpanel från DMEGC


Vad kostar solpaneler?

 • 75 000* kr och 5 kW kapacitet - takyta på 25 kvm.
 • 130 000* kr och 10 kW kapacitet - takyta på 50 kvm.
 • 235 000* kr och 20 kW kapacitet - takyta på 100 kvm.

*Priset kan variera för just ditt tak - få ett prisförslag anpassat för ditt hus, sök på din adress här nedan:


Fakta och begrepp:

 • kWh, eller kWt på svenska, står för kilowattimmar
 • kWp är den effekt som kan fås ut under optimala förhållanden
 • Solceller består av grundämnet kisel
 • Solpanel kallas modulen som innehåller själva solcellerna
 • Monokristallina solceller består av en enda kristall


Takets storlek avgör pris och kapacitet

Låt oss anta att ditt tak har en area på 50 kvadratmeter, då får du plats med ungefär 25 solpaneler. Ponera att varje panel har en effekt på 395 kWh, så som våra premiumpaneler från Hyundai, LONGi Solar, Suntech, DMEGC eller Trina. Då kommer du kunna installera en effekt på 25 x 395 kWh. Det motsvarar en anläggning på ungefär 9,8 kWp.

Förbrukar du 15 000 kWh el per år så har du alltså täckt nästan två tredjedelar av din elförbrukning genom egen elproduktion. Dessutom gör du miljön en stor tjänst genom att du sänker ditt koldioxidutsläpp.

Fler exempelpriser på solcellsanläggningar som vi installerat tidigare kan du se här.

Solpaneler installerade på taket på en villa
Solpaneler installerade på taket på en villa


Våra solpaneler ger hög effekt

Hos Otovo kan du välja mellan solpaneler i olika prisklasser till ditt tak. Alla är givetvis av hög kvalitet och av typen monokristallina. Det innebär att alla solpaneltyper kommer att producera mycket el, och att de även kommer att fortsätta leverera över tid.

Samtidigt får du den bästa prestandan med våra bästa paneler. Då betalar du lite mer per panel, men kommer samtidigt att producera mer el. Vår allra bästa solpanel, Performance från SunPower, har marknadens högsta prestanda. Performance producerar hela 400 watt per panel.

Premium levererar 390-395 watt och är bland de bästa solcellerna från de mest erkända producenterna. Här får du bra balans mellan prestanda och pris.

Standard levererar 360 watt. Här får du en solpanel på taket av hög kvalitet till låga priser.


Vilka solpaneler ska du välja?

Det finns några faktorer som du bör tänka på när du ska välja solpaneler till huset eller villan.

 • Hur stor är effekten och verkningsgraden?

En solpanel kan till exempel ha en effekt på 400 Watt. Men Verkningsgraden avgör hur mycket av solens strålar som omvandlas till energi. På Otovo erbjuder vi endast solpaneler med hög verkningsgrad, 19-22,7%.

 • Hur ser solpanelerna ut?

Även designen spelar en roll. En svart snygg design gör det attraktivare vid försäljning av ditt hus till exempel. Svart absorberar dessutom solljus bättre än andra färger. Det har du säkert märkt om du gått ut i svarta kläder en solig sommardag!

 • Vilken teknologi är panelerna utrustade med?

Tekniken spelar roll. Halvskurna solceller med “hot spots” är till exempel något om förlänger livslängden och prestandan. En annan teknik är bypassdioder som gör solcellerna mindre känsliga för skuggning.

 • Hur lång är produkt och -effektgarantin på solpanelerna?

Som med allt annat så slits även solpaneler och varje solcell. Därför är det viktigt att välja en tillverkare som garanterar en så liten effektminskning som möjligt.

OBS! På Otovo erbjuder vi 20 års garanti för leasingkunder - vi sköter installation och underhåll!

 • Kompabilitet till växelriktare och andra komponenter

Det är också viktigt att tänka på framtida planer. Kommer du att vilja köpa till ett batteri? Kommer du att vilja bygga ut och uppgradera din solellsanläggning med ytterligare solpaneler i framtiden? Kanske bygger du ett garage nästa år och får plats med fler solpaneler. Då är kompabilitet också viktigt!


Bäst pris på solpaneler hos Otovo

Otovo är en unik plattform för solceller som kopplar dig till de bästa och billigaste installatörerna i närheten. Hos oss får du:

 • Bäst pris
 • Bäst kvalitet

Otovo-plattformen inhämtar de bästa priserna från installatörer nära dig. Efter att du angett din adress, kopplar vi ihop dig med den bästa installatören i området. På så sätt får du bäst kvalitet och bäst pris på solpaneler hos Otovo.


Passar solpaneler på mitt tak?

Du kanske undrar om solenergi passar just ditt hus? Alltså om huruvida takmaterial, yta och riktning lämpar sig för solpaneler. Låt oss titta närmare på dessa faktorer!

Takmaterial:
När det gäller plåt och -tegeltak går det alldeles utmärkt att installera solpaneler på. Har du eternittak däremot, så kan det vara svårt att hitta en installatör som vill lägga solpaneler på det materialet. Eternittak är sköra och utsöndrar dessutom hälsofarliga partiklar såsom asbest.

Tänk också på att en solpanel kan väga kring 21 kilogram, då är det verkligen inte att föredra ett tak som lätt kan gå sönder.

Takytans riktning:
Bäst väderstreck för solpaneler är i sydläge - eftersom dina dina solpaneler exponeras för mest solljus och under en längre tid på dagen. Västläge är näst bäst men östläge fungerar också bra.

Vad som är optimalt beror egentligen på när på dagen du använder mest energi. I vissa fall kan det till och med vara fördelaktigt att installera solpaneler i olika riktningar.

 • Solpaneler riktade mot norr bör du dock helst undvika.

Vill du ta reda på solförhållandet för just ditt tak? Gör en sökning hos oss, då får du offert helt gratis! Du binder dig inte till något alls - skriv bara din adress här nedan:

Kolla ditt tak här!

Takytans storlek:
Takytans storlek avgör storleken på din solcellsanläggning. Totalytan kanske är 60 kvadratmeter men i verkligheten blir något mindre på grund av att du har ett eller flera takfönster och skorsten. Någon del av takytan kan också vara helt skuggad av träd, andra byggnader eller befinna sig i norrläge. Det innebär att du kanske får plats med fler eller färre antal solpaneler.

Oftast finns det dock en bra lösning. En liten beskuggad area brukar inte vara ett problem då dagens solpaneler är utrustade med bypassdioder och specifika modeller av växelriktare som är utrustade med teknologi som kan hantera solpaneler som hamnar i skugga så att du fortfarande producerar så mycket energi som möjligt.

Andra lösningar är att en del av panelerna installeras på garage eller -förrådstaket där möjligheten finns. Generellt måste det hela sättas i relation till hur mycket el du förbrukar och hur mycket du vill producera själv. Då kan du få en uppfattning om huruvida det passar dig och ditt hus. För de flesta brukar det vara väldigt lönsamt.


Vad säger kunderna om solenergi?

Över 85% av Otovos kunder svarade i en undersökning att solpaneler på taket hade sänkt elräkningarna. För resterande 15% var det fortfarande för tidigt att dra en slutsats då de enbart haft sin anläggning i en kort period 3-5 månader.


Hur fungerar en solpanel?

Solpanel är en panel bestående av solceller. Dessa solceller gör om solljuset som träffar panelen till elektrisk energi som vi kan använda. Med hjälp av fotovoltaisk effekt klarar solpanelerna att göra om solenergi till elektrisk ström. Energin i solljuset består av fotoner, och när de träffar solcellerna frigörs elektronerna så att de rör sig och skapar el.

Energin som skapas bildar en spänning mellan två lager av kisel. Dessa två lager är täckta med två olika ämne: fosfor i det ena och bor i det andra. Energin som skapas av solpanelerna kan användas direkt i elektroniska apparater, lagras i batterier eller transporteras till användare via ett elnät.


Garanti på köpet från Otovo

Det är också jätteviktigt att du har en garanti som täcker skador på anläggning och komponenter. Hos oss får du “Otovo Garanti”. Vanligtvis erbjuder leverantörer 5 års garanti. Otovo har valt att dubbla den. Hos oss får du en garanti som varar i hela 10 år, inkluderat i priset.

Garantin täcker alla komponenter, arbetstimmarna för reparationen och eventuella kostnader vid frakt. Reparationen kommer givetvis utföras av en Otovo-certifierad tekniker eller installatör. De här komponenterna täcks:

 • Solpaneler
 • Monteringsutrustning (krokar, skenor och klämmor)
 • Växelriktare
 • Optimizer
 • Kablar och kontakter
 • Brytare


Vad är solpanelernas verkningsgrad?

Hur stor verkningsgrad solcellerna har påverkas av flera faktorer. Verkningsgraden påverkas bland annat av teknologin som används, nederbörd, temperatur och solinstrålning.

Om du bor i Sverige kommer solcellerna att producera 650 till 1 000 kWh per år, och solceller i Sverige kan producera lika mycket eller mer el som städer längre söderut.

Läs mer om vad solcellernas verkningsgrad påverkas av här.

Radhus med skorsten där solpanelerna lagts kring dem
Solpaneler på ett tak med skorsten

Leasing med 20 års garanti

Om du väljer att leasa solceller så får du garanti under hela leasingperioden på 20 år. Den är så klart inkluderad i priset. Du behöver med andra ord bara betala månadshyran – 20 års garanti får du med på köpet.

Gratis offert


Varför har Otovo så bra garantier?

För det första vill vi att du som kund ska slippa att bekymra dig. Med Otovo-garantin kan du vara trygg med att vi ställer upp om något skulle gå fel. För det andra visar garantin hur säkra vi är på att våra solceller är av yttersta kvalitet. Vi vet att våra Otovo-certifierade installatörer är de bästa i landet och att alla dina solceller är i trygga och erfarna händer.


Vad betyder “funktionsgaranti”?

Funktionsgaranti betyder att vi garanterar att alla delar av solcellsanläggningen ska fungera i mer än 10 eller 20 år. Med andra ord kan du vara trygg med våra solpaneler på taket. Garantin täcker alla komponenter. Om en komponent skulle gå sönder, ordnar vi med reparation eller byte av delar.

Vi tar givetvis kostnaden för båda delar.


Vilka installatörer använder ni?

Alla installatörer hos oss är Otovo-certifierade. Det innebär att de är särskilt utvalda och certifierade för att uppfylla de högsta kraven på hälsa, miljö och säkerhet samt det bästa priset på marknaden. Därmed kan du vara trygg med att din installation av solceller utförs på rätt sätt.


Varifrån kommer Otovo?

Otovo startade i Norge, men har sedan växt till Sverige och finns nu i flera europeiska länder. Vi vill att alla som vill ska få producera grön solenergi hemma hos sig själv. Otovo hjälper människor i Norge, Sverige, Polen, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien med att installera solceller. Nu kan fler och fler spara pengar och producera sin egen solenergi.

Vi är stolta över att kunna bidra till ett grönare Europa med lägre elräkningar.

Villor med många solpaneler på taket
Villor med solpaneler

Övervaka din anläggning och elproduktion

Efter att du kontrollerat ditt tak hos oss får du upp en beräkning på hur mycket el dina solceller kan producera efter installation. Detta står uppfört i årlig produktion (angivet i kWh). Då kan du enkelt jämföra med hur mycket el du förbrukar per år.

Efter installation kan du även se hur mycket el dina solceller producerar i Otovo-appen. Där finns det en översikt över effekt just nu. Du kan även se produktion och förbrukning i kWh. I appen finns det nyttiga grafer som visar produktionen per månad och år.

I tillägg kan du se när på dagen dina solceller ger bäst effekt.


Därför bör du ha solceller på taket

Är du osäker på om solceller är något för dig? Det finns många fördelar med solceller. Här kan du läsa mer om dem.

Goda anledningar till att ha solceller:

 • Du betalar mindre för elen
 • Du bidrar till att rädda klimatet
 • Du kan sälja elen du inte använder
 • Du får skattereduktion för att installera grön teknik


Du betalar mindre för elen

Är du trött på höga elpriser? Med solpaneler på taket får du det bästa och billigaste elpriset.

Många av våra kunder har sparat flera tusen på sin elräkning. Med Otovo betalar du mindre för elen.

Kolla ditt tak här!


Sälj elen du inte använder

Flera av våra kunder producerar mer el än de förbrukar. Den elen är inte “bortkastad”. Elbolaget köper överskottselen av dig och säljer den sedan vidare till dina grannar. Det sker automatiskt.


Spara tusenlappar med solenergi

Tack vare det gröna skatteavdraget blir det många tusenlappar billigare att köpa solpaneler. När du väl börjat producera el kommer du ganska tidigt märka att du sparar tiotusentals kronor på att ha solpaneler på taket. Med vår "lönsamhetsformel" kan du själv göra en kalkyl på hur snabbt en egen anläggning betalar av sig. Ännu enklare är det att bara söka upp din adress och se hur många solpaneler som får plats på ditt tak samt hur mycket pengar vi beräknar att du kommer spara genom att producera förnybar elektricitet.

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.