Om du funderar på att skaffa solceller till din villa eller ditt hus kanske det dyker upp en rad funderingar. Vad ingår i ett solcellspaket, och vad kostar det ungefär? Vad bör man tänka på när man vill installera solpaneler på sitt villatak?

Det finns många hus- och villatyper, så det gäller att hitta ett solcellssystem som både passar och uppfyller dina krav. I den här artikeln går vi igenom allt detta och mer.


Prisförslag på en solcellsanläggning till villan? Sök på din adress!

Snabbversion

 • Många solcellsföretag erbjuder nyckelfärdiga solcellspaket med möjlighet att lägga till komponenter som batterilager.
 • I Sverige hade en villa med solceller en genomsnittlig effekt på 10,40 kWp (2020).
 • En solcellsanläggning med en effekt på 10,40 kWp kostar ungefär 100 000 till 120 000 kr efter det gröna avdraget.
 • Solceller i Sverige producerar vanligtvis mellan 800 till 1 100 kWh per installerad kW och år.
 • När du ska köpa solceller är det viktigt att tänka på energibehovet, takets förutsättningar, storleken på huvudsäkringen, jämföra offerter och välja en pålitlig leverantör.

🔍 Nyfiken? Otovo har ett varierat utbud av solpaneler som passar villor med olika förutsättningar. Ta reda på mer!

Vad ingår i ett solcellspaket för en villa?

I ett grundpaket från Otovo ingår vanligtvis följande:

Det är enkelt att inkludera fler komponenter på vår köpsida. Du kan själv justera antalet solpaneler, komplettera med smartmätare, lägga till ett solcellsbatteri eller ändra betalningssätt. Priset uppdateras då automatiskt.

Vill du lägga till styrmodul för att ansluta ditt batterilager till CheckWatt och delta på stödtjänstmarknaden, kan vi hjälpa dig med det.

När du är nöjd med prisförslaget är det bara att klicka på "Få erbjudande", så kommer en av våra solcellskonsulter att kontakta dig på telefon.

Gå till köpsidan


Så här kan olika solcellspaket se ut

Nedanför finns solcellspaket med olika dimensioner, som hade kunnat vara lämpliga till ett mindre hus eller en villa.


Solcellspaket 8 kW

 • För: Mindre hus med lägre elförbrukning
 • Takyta: 35 - 40 m2
 • Ungefärlig elproduktion (år): 8 000 kWh
 • Solpaneler: 19 x Longi LR5-54HTB-430M
 • Växelriktare: Growatt MOD 8000TL3-X
 • Batteri: Inget


Solcellspaket 15 kW

 • För: Något större villa än genomsnittet
 • Takyta: 66 - 71 m2
 • Ungefärlig elproduktion (år): 15 000 kWh
 • Solpaneler: 35 x DMEGC DM440M10RT-54HBB
 • Växelriktare: Growatt MID 15KTL3-XH
 • Batteri: Growatt APX 10.0P


Solcellspaket 20 kW

 • För: Större villa med hög elförbrukning
 • Takyta: 89 - 94 m2
 • Ungefärlig elproduktion (år): 20 000 kWh
 • Solpaneler: 38 x Longi LR5-66HTH-530M
 • Växelriktare: Growatt MID 20KTL3-XH
 • Batteri: Growatt APX 20.0P


Vad kostar solceller till villan?

En 10 kW-solcellsanläggning utan batteri kan kosta cirka 100 000 till 120 000 kr efter skattereduktionen på 20%.*

I dagsläget ligger priset per kW på ungefär 10 000 till 15 000 kr. Priset per kW sjunker vanligtvis för större solcellsanläggningar, då kostnader för elarbete, ställning och transport är ungefär samma oavsett storlek.

*Detta pris kan variera beroende på faktorer såsom eventuella tillval och den lokala installatören. Vi rekommenderar att du söker på din adress för ett prisestimat specifikt för ditt tak.

Lästips: Så mycket kostar solceller


Skatteavdrag

När du investerar i solceller kan du få ett avdrag på 20% av kostnaden för både arbete och material direkt på fakturan. Detta avdrag heter "Grön teknik" och omfattar även solcellsbatterier och laddningspunkter till elfordon, där avdraget är så högt som 50%.*

Taket på grönt avdrag ligger på 50 000 kronor per person och år. För att man ska få ta del av avdraget finns en del krav, som att du ska ha betalat in nog med skatt under året. Om du istället för att köpa solceller väljer vårt solabonnemang gäller rotavdrag.

*Avdraget är avsett för lagring av egenproducerad elenergi. Det innebär att du inte kan använda batterier för att lagra solel med syftet att sälja den eller delta på stödtjänstmarknaden.


Elproduktion

Som tumregel genererar solceller i Sverige mellan 800 till 1 100 kWh per installerad kW i effekt. Det innebär att en genomsnittlig solcellsanläggning, med en kapacitet på 10,40 kWp, skulle kunna producera mellan 8 320 och 11 440 kWh per år.

närbild över villa med solpaneler på taket
Elproduktionen från solpaneler kommer i slutändan bero på flera faktorer.

Den årliga elproduktionen ovanför är dock bara en riktlinje. Den faktiska produktionen beror på faktorer som solinstrålning, hur effektiva solpanelerna är, deras orientering, vinkel och om de hamnar i skugga under året.

Lästips: Hur mycket el producerar solceller


Solceller med batteri

Om du vill använda din egenproducerade el i större utsträckning under dygnet - till exempel på morgonen eller kvällen för att kapa energitoppar - är det möjligt att komplettera solcellsanläggningen med ett batteri.

Ett annat användningsområde är ifall du äger en elbil och vill ladda den uteslutande med solel under natten. Med ett batteri kan du i många fall lagra tillräckligt med solel för att ladda för din dagliga dagspendling och körsträcka.

Det går även att ansluta ett batteri till ett virtuellt kraftverk och delta på stödtjänstmarknaden. Det innebär att du kan få ersättning för att ditt batterilager står redo att bidra till elnätets stabilitet.

Ps. Visste du att det nu går att köpa standalone-batterier hos Otovo?

Solceller med batteri


Skaffa solceller till villan - att tänka på

Solceller är en stor investering och det gäller att tänka till både en och två gånger för en lyckad satsning.


Förutsättningar

Elförbrukning

En riktlinje är att försöka dimensionera anläggningen så att den matchar fastighetens årliga elkonsumtion i kWh. Det kan dock vara svårt, och ofta kommer huvudsäkringen och den tillgängliga takytan att avgöra effekten.

Men genom att täcka 40 till 60% av din energiförbrukning med solceller kan du göra en stor skillnad på din elräkning, eftersom du då ersätter köpt el med egenproducerad solel.

Fundera på ditt nuvarande elbehov och hur stor del du vill täcka med solceller. Planera även för framtiden - kanske ska du köpa en elbil, eller väntar ett nytt tillskott i familjen?

Lästips: Hur mycket solceller behöver man


Huvudsäkring

Villans huvudsäkring begränsar kapaciteten på en solcellsanläggning, så länge du inte ska "säkra upp". Med 16 A huvudsäkring kan du installera ett solcellssystem med en effekt på ungefär 11 kW. En anläggning med högre effekt kräver större huvudsäkring.


Taket

Villor varierar i form och storlek och man måste undersöka sitt taks förutsättningar. Vanliga frågor att ställa sig är:

 • Hur stor lämplig takyta finns för solpaneler?
 • Åt vilka väderstreck är taket orienterat?
 • Vad är taklutningen?
 • Finns det byggnader, skorstenar, utstick eller träd i närheten som kan skapa skuggor under året?


Anpassat solcellspaket

Det är viktigt att köpa ett solcellspaket som är anpassat efter dina behov och förutsättningar. Fundera över antalet solpaneler, vilken typ av växelriktare som passar bäst, möjligheterna för smarta integrationer samt behovet av ett batterilager. Glöm inte heller att planera för framtiden!


Jämför priser och villkor

När du har tagit in offerter är det dags att jämföra priser och villkor. Ett bra nyckeltal för att bilda sig en uppfattning är priset per kilowatt (kW).

Prisförslag


Pålitlig leverantör eller installatör

Hitta en pålitlig leverantör eller installatör med goda omdömen, som uppfyller alla lagstadgade krav för installation av solpaneler.

Alla installatörer som Otovo samarbetar med måste till exempel leva upp till våra strikta kvalitetskrav. Vi genomför regelbundna utvärderingar och uppföljningar för att säkerställa att de fortsatt möter dessa.


Vanliga frågor

Kan solpaneler öka värdet på huset?

En undersökning från Booli visar att hus utrustade med solceller i genomsnitt säljer för 250 000 kr mer. Det finns också andra studier och rapporter som pekar på att en fastighet med solpaneler ökar i värde.

Lästips: Ökar solceller värdet på huset?


Krävs det bygglov för att installera solpaneler?

Ofta krävs inte bygglov för att installera solpaneler på en vanlig villa, men det finns såklart undantag.

Ett undantag är om installationen förändrar fastighetens ursprungliga utseende. Det gäller särskilt för solpaneler på platta tak där montagesystem med vinkel ändrar husets naturliga form.

Bygglov kan även behövas om byggnaden är kulturmärkt, om området är av riksintresse för totalförsvaret, eller om det finns andra bestämmelser i detaljplanen. Om du är osäker är det bäst att kontakta din lokala kommuns bygglovsenhet.


Hur många solpaneler får plats på en villa?

Det finns en stor variation av hus och villor och varje tak - oavsett om det är valmat, sadeltak eller platt - är unikt. Nedanför följer en förenklad beräkning (med en del antaganden):

En typisk villa med sadeltak i Sverige har uppskattningsvis en total takyta på 180 kvm. Hur mycket av den ytan som är lämplig för solpaneler beror på väderstreck, skorstenar, marginaler och mer. Vi kan säga 70 kvm i detta fall.

Om en solpanel tar upp omkring 2 m2, innebär det att man kan montera upp till 35 solpaneler. Om varje panel har 430W i märkeffekt blir anläggningens toppeffekt 15,05 kWp. Sedan kan andra faktorer, som huvudsäkringen, begränsa vilken toppeffekt som faktiskt går att bygga (läs mer ovan).


Går det att installera solpaneler på alla villatak?

Det går att installera solpaneler på de flesta taktyper, men det finns vissa ytskikt som inte är passande. Om taket är gammalt och saknar nog med bärighet är det inte heller lämpligt.

Platta eller väldigt flacka tak, exempelvis på moderna funkishus, fungerar bra för solpaneler. Då använder man ibland uppvinklade system för att få till en lämplig vinkel.

Ett alternativ till en takinstallation är att ha solpanelerna på en ställning på marken.

Lästips: Solpaneler på taket


Är det lönsamt med solceller?

Med dagens förutsättningar - statliga incitament, elpriser och kostnaden för solcellsanläggningar - är det ofta lönsamt med solceller. Det förutsätter att anläggningen inte är mindre än 3 kW.

Till exempel kan ett solcellssystem på 10 kW, i ett gynnsamt söderläge i Skåne i elområde SE4, återbetala sig efter 7 till 12 år.

Lästips: Räkna på solcellers lönsamhet


Vilka solpaneler ska man välja?

I Sverige är monokristallina solceller att föredra eftersom de ger mest effekt för pengarna. Kika efter solpaneler som erbjuder en kombination av hög toppeffekt, verkningsgrad och effektgaranti i förhållande till priset.

Lästips: Jämförelse av solpaneler och olika solcellstyper

Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.