Solceller på taket

Solceller i Skåne kan vara lönsammare än de flesta andra län i Sverige. Detta är tack vare antalet soltimmar som är högre än övriga delar av landet. På SMHIs solkarta kan vi utläsa att Skåne ligger inom spannet på 900 upp till 1050 kWh per kvadratmeter.

Hitta en certifierad solcellsinstallatör i ditt område, Malmö eller i övriga delar av länet, på bara någon minut! Sök bara på din adress här nedan så får du offert helt gratis:


Solceller Malmö - mycket el för pengarna

Ett hus med solceller i Malmö producerar mest solel under mars fram till och med september. Vi ska nu kolla på en anläggning från en installation som en av våra installatörer har färdigställt i — för att se hur stor produktionen kan bli under ett helt år!

Solcellsanläggning i Malmö


Denna anläggning på cirka 12,50 kWp ligger i Malmö, inom området 21565 och har 32 solpaneler av märket Trina TSM-390 DE09.05 (390W) tillsammans med en växelriktare från Huawei av modellen SUN2000 -12KTL-M2. Takets lutning är på 45 grader.


Som ni ser på stapeldiagrammet ovan så är de sämsta månaderna med lägst produktion när det är som mörkast, alltså i november, december, januari och februari. Det du går “miste om” under dessa månader tjänar du igen på somrarna eftersom du producerar mer el än du förbrukar, denna överskottsel säljer du sedan tillbaka till nätägaren som betalar dig spotpriset. Du får också skattereduktion för varje kWh som du säljer!

Installatör i Skåne


Anläggning i Helsingborg på 13 kWp

Ytterligare ett exempel vi vill ta upp är ett hus med 34 solpaneler på taket. Huset ligger i Helsingborg i området 25454. Den installerade effekten uppgår till 13,40 kWp. Solpanelerna är av modellen DMEGC på 395 Watt och taklutningen är 45 grader. Växelriktaren är av märket Growatt MOD 12KTL3-X.

Solcellsanläggning i Helsingborg

Precis som förväntat är produktionen ungefär detsamma som anläggningen i Malmö från exemplet ovan.


Produkter från Otovo

På Otovo erbjuder vi högeffektiva produkter. Våra solpaneler ger +400 Watt i effekt och våra växelriktare har vunnit priser, så som Growatt och Huawei. De flesta produkter kommer dessutom med lång garanti direkt från tillverkaren.

Observera att vi, i exemplen ovan, har beräknat på en högre effektförlust än normalt - cirka 14%. Det är normalt med en förlust på cirka 10% i Sverige, alltså bör du få mer el för pengarna än det som illustreras i diagrammen ovan. Men alla våra solpaneler kommer med garanti från tillverkaren som lovar en produktion på minst 85% efter 25 års användning och produktion.  Här kan du läsa om fler faktorer som kan påverka verkningsgraden.

Väljer du att leasa solcellsanläggning av oss, får du dessutom 20 års garanti på köpet, och du kan dessutom utnyttja ROT-avdraget som dras direkt på månadsfakturan. För direktköp gäller det gröna avdraget som numera höjts ytterligare.

Kolla ditt tak här!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.