Vi önskar att våra kunder ska ha ett bekymmersfritt förhållande till att ha solpaneler på sitt tak och väljer därför att erbjuda alla nya kunder denna garanti, eftersom vi är trygga på att vi levererar produkter av högsta kvalitet och den högklassig kundupplevelse från våra Otovo-certifierade installatörer.

Skaffa ett solcellssystem och få Otovo-garantin, börja med att kolla ditt tak:


Snabbfakta om Otovo-certifiering

För att säkerställa att din solcellsinstallatör gör ett bra jobb, har vi tagit fram riktlinjer som måste följas av alla installatörer som vill samarbeta med oss. Det är en många punkter som måste följas, här nedan följer några av dessa:

  • Installatören måste följa lokala riktlinjer när det gäller installation av solcellsanläggningar
  • Installatören måste vara registrerad hos bolagsverket
  • Företaget måste ha försäkring
  • Inte vara insolvent, det vill säga: inte ha problem med betalningsförmågan och förfallna skulder
  • Installatören måste vara auktoriserad av elsäkerhetsverket
  • Ha erfarenhet från tidigare installationer
  • Vara momsregistrerad

Dessa är bara några av våra krav på vad som innebär Otovo-certifierad solcellsinstallatör.


Alla komponenter täcks

Otovo-garanti täcker alla komponenter i anläggningen, vilket innebär att om någon del av installationen går sönder under garantitiden, så täcker vi både reparation och eventuellt byte av alla delar, utan kostnad för dig. För solabonnemangskunder är Otovo-garantin fortfarande inkluderad i hela abonnemangsperioden på 20 år.

Alla dessa komponenter täcks inom Otovo-garantin:


Reparation eller ersättning av delar

Otovo-garanti täcker ersättning eller reparation av defekta delar, samt arbetstimmar, transport och eventuella fraktkostnader för att åtgärda problemet. Vi ser alltid till att en Otovo-certifierad tekniker eller installatör löser problemet så snart som möjligt.

Kort sammanfattat: Otovo-garanti är din säkerhet för att du får en solcellsanläggning med högsta möjliga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Otovo Garanti
Lång garanti inkluderat i priset - 10 år på köp och 20 år vid solabonnemang!

Kolla din adress här
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.