Solceller på taket

Här i Sverige har vi turen att ha goda stödordningar för montering av solceller. Det finns faktiskt så många att det kan vara lite svårt att orientera sig. Det är nästan så att en skulle behöva en guide, säger du? Det tänkte vi med!

Solinvesteringsstöd vs ROT

På investeringssidan av räknestycket finns två ordningar; “Investeringsstöd för solceller” och ROT-avdrag.

Investeringsstödet höjdes till 30% i statens budget för 2018.

Detta är en fantastisk stödordning som inte kan förväntas bli bättre med tiden. När solcellsbranschen i Sverige blir mer etablerad, är det sannolikt att stödet kommer minska eller försvinna.

Du kan ansöka om stöd i förväg eller fram till 6 månader efter monteringen skett. Än så länge finns det pengar i potten för att räcka i lång tid framöver. Men du - vänta inte till sista sekunden!

ROT-avdrag

Om ditt hus är äldre än fem år och du inte har mottagit investeringsstöd, kan du få ROT-avdrag för själva arbetet med monteringen. För solceller används en schablon som säger att arbetet utgör 30% av priset på solceller. På den här biten får du 30% skattereduktion, alltså 9% av den totala investeringen.

Om du har möjlighet är alltså investeringsstöd det solklart bästa alternativet.

Skattereduktion för överskottsel

30% av investeringen är ju väldigt bra, men det finns mer att hämta! En solcellsanläggning av normal storlek kommer alltid producera mer än hushållets förbrukning under vissa perioder - t.ex. mitt på sommaren. Överskottselen skickas ut i elnätet och säljs vidare till din elleverantör. Här kan man hitta goda priser, uppskattningsvis runt 1 krona per kwh. I tillägg till detta får man en skattereduktion på 60 öre per kwh överskottsel!

Hur händer detta i praktiken? Din nätägare rapporterar in din överskottsel till Skatteverket och du hittar det sen i din deklaration. Lätt som en plätt.

Men jag måste väl ändå betala moms på det jag säljer till nätet, säger du kanske? Nej, är svaret. Du kan tjäna upp till 30000 kronor på sal av överskottsel utan att betala mervärdesskatt. Om du inte har en mycket, mycket stor anläggning, kommer du alltså inte behöva betala moms.

Och inte nog med det: Elcert

Du har även rätt att få Elcertifikat för varenda kilowattimme du producerar. Priset på dessa kan variera, men har typiskt brukat ligga på mellan 5 och 15 öre per kwh som producerats. Här pratar vi alltså inte bara om överskottsel, men om hela produktionen. För att få detta måste du ingå avtal med en en mäklare. Prata med oss i Otovo, så hjälper vi dig att fixa detta när du köper solceller från oss.

Lägg in din adress och kolla priset på otovo.se.

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.