Solceller på taket

Som med allt annat har även solenergi fördelar och nackdelar. Som tur är finns det fler fördelar än nackdelar med solenergi. Du kan spara mycket på ren och billig ström.

Kolla ditt tak här!

Fördelar och nackdelar med solenergi i Sverige

Många frågor oss om fördelar och nackdelar med solenergi. Till exempel funderar några på om det finns tillräckligt med sol i Sverige till solceller. Det finns det! Det finns fler fördelar än nackdelar med att använda energi från solen i Sverige.

Det är kanske lite sol här på vintern men solceller producerar ström även på vintern. Produktionen är givetvis lägre än under sommarhalvåret. Solen vi får från mars till oktober väger upp för detta. I själva verket har flera städer i Sverige fler soltimmar än städer längre söderut, som till exempel Berlin, Amsterdam och Prag.

Dessutom fungerar solceller bättre i kallt klimat. Det vill säga att solcellspaneler kan producera mer ström här än i andra länder med mycket sol året om. Vid höga temperaturer är ”energitappet” större. Solcellspaneler i Stockholm kommer faktiskt att producera mer ström än de hade gjort i Sahara.

Dessvärre finns det fortfarande många myter kring solceller. Det betyder inte att tekniken är helt perfekt. Som med allt annat har även solenergi fördelar och nackdelar. Här kan du läsa mer om fördelar och nackdelar med solenergi.

Fördelar med solenergi

Som tur är finns det fler fördelar än nackdelar med solenergi. Nedan tar vi upp de fyra största fördelarna.

Fördelar med solenergi:

 1. Din elektricitet blir billigare
 2. Att byta från fossila bränslen till solkraft kan rädda klimatet
 3. Sälj elen du inte använder
 4. Skattereduktion för installation av solceller

1. Din el blir billigare genom att använda solens strålar

Solceller gör din el billigare. Din investering blir bättre och bättre i takt med att elpriserna stiger och stiger. Som Otovo-kund kan du halvera din elräkning.

När du fyller i din adress hos Otovo, får du veta hur mycket el du kan producera. Vår plattform vet hur många soltimmar ditt tak får under ett år. Därutöver kan du justera antal och typ av solcellspanel för att se hur det påverkar priset.

En solcellsanläggning kommer att producera billig el i flera decennier. Samtidigt stiger elpriserna. Det finns flera orsaker till det: inflation, ökade avgifter, investeringar i elnätet och ökad handel av el med utlandet. Solcellspaneler är en bättre investering för varje år som går.

2. Att byta från fossila bränslen till solenergi kan rädda klimatet

Sol är en förnybar energikälla. Om vi ska stoppa klimatändringarna och nå hållbarhetsmålen, måste vi ersätta fossila bränslen med förnybar energi. Nästan ”allt” måste gå på elektricitet, bilarna vi kör, bussarna vi sitter på och vår industri. Vi måste kapa utsläppen och hitta effektiva sätt att fånga in kol på.

Med solceller kan du producera din egen el genom att omvandla solenergi. Elen blir grön, ren och hundra procent förnybar. Hos Otovo är vi stolta över att vara en del av det gröna skiftet. Med solceller från oss kan du också vara med.

Samtidigt som du använder el du själv har producerat, visar du marknaden och politikerna att det är värt att satsa på ren solenergi.

3. Sälj den kraft du inte använder

Du sparar inte bara pengar på solceller. Du kan även tjäna pengar. Det gör du genom att sälja elen du inte använder. Det sker helt av sig själv utan att du behöver göra något.

När du ska sälja din överskottsel, är det bra att ha ett bra avtal med ditt elbolag. Otovo har tidigare räknat ut att Tibber ger mest för elen. Fråga oss gärna om du behöver hjälp med att välja elbolag.

4. Skattereduktion för installation av solceller

Regeringen i Sverige arbetar för att fler ska börja ta solenergi i drift. Därför ger de nu skatteavdrag till dig som producerar din egen el. Det gröna skatteavdraget är på upp till 50 000 kr.

Skatteavdraget gäller för privatpersoner och är på 15 % när du installerar solceller. Det är Skatteverket som ansvarar för att hantera detta. För att kunna använda sig av avdraget måste du uppfylla vissa villkor. Hur mycket du får i avdrag påverkas av din inkomst och hur många andra avdrag du har.

Kolla ditt tak här!

Nackdelar med solenergi

Solceller i Sverige om vintern

Nedan går vi igenom de tre största nackdelarna med att använda solens energi. Nackdelarna är som tur är färre än fördelarna med solenergi, och de är egentligen inte särskilt problematiska.

Nackdelar med solenergi:

 1. Fungerar sämre på vintern
 2. Kostnaden vid direktköp kan vara hög
 3. Batterier till solceller er dyra

1. Fungerar sämre på vintern

Solceller fungerar sämre på vintern. Då är det färre antal soltimmar, och anläggningen kommer därför producera mindre el. Samtidigt kommer det att jämnas ut av soltimmarna vi har resten av året. Här är det nämligen viktigare att se på totalen.

Solceller i Sverige är definitivt mest effektiva från mars till oktober. Solen i Sverige är kanske svagare än längre söderut, men vi har ofta bra väder, i synnerhet under sommaren. Totalt sett ger det många svenska städer fler soltimmar än till exempel Berlin.

2. Priset på direktköp kan vara högt

Priset på solceller varierar från tak till tak. Därutöver kommer typ och antal paneler att påverka kostnaden. Kolla gärna ditt tak hos oss för att se vilka priser som gäller för dig.

För en del kunder kan det vara en stor investering. Observera ordet investering. Du kommer att tjäna in pengarna på billigare el och försäljning av överskottselen.

Otovo har två lösningar: Leasing och sollån. Når du leasar solceller, är både installation och service inkluderat i månadshyran. Den börjar på så lite som 349 kronor i månaden för de minsta anläggningarna.

Du kan även ta ett sollån för att täcka kostnaderna vid direktköp. Det kan du göra via vår samarbetspartner Zaver. Du betalar av lånet under 10 år med en ränta på 4,95 %.

3. Batterier för förvaring är fortfarande dyra

En del ser batteripriser som en nackdel. För det första är batterierna dyra. För det andra kan du inte sälja överskottsel vidare.

Därför rekommenderar vi inte våra kunder att köpa batteri till sin solcellsanläggning förrän tekniken har kommit lite längre. När tekniken blir bättre blir batterierna billigare. Per dags dato är inte batterier lönsamt.

Som tur är behöver du inte batterier för att lagra elektrisk energi. Det kan du göra på andra sätt, till exempel genom att ladda elbilen full.

Kolla ditt tak här!

Hur fungerar solenergi?

Som du har läst ovan finns det både fördelar och nackdelar med att använda solens energi till att producera egen elektricitet, men hur fungerar solenergi?

Solens strålar träffar solcellerna och skapar spänning

Solpanelerna är tillverkade med ämnen, gärna kisel, som har den egenskapen att när solens strålar träffar dem så skapas det en spänning – detta kalles för en fotovoltaisk effekt.

Rörelse skapar elektricitet

Solstrålar består av fotoner. Når solens strålar träffar solcellerna kommer fotonerna i solljuset att frigöra elektroner i solpanelen så att de kan röra sig. Det är denna rörelse i elektronerna som bidrar till att skapa el.

Vi kan använda solenergi med hjälp av solceller

När solens strålar har träffat solcellerna och gjort om solenergi till elektrisk energi kan denna energi användas av oss människor. Med hjälp av solceller kan du bland annat ladda din elbil eller använda den till att använda andra elektriska apparater som kaffekokaren. Du kan även lagra elen på batteri till senare eller sälja den vidare till elnätet.

Otovo hjälper dig att spara pengar

Vi får många frågor om fördelar och nackdelar med solenergi. En del tror att det finns fler nackdelar än fördelar med solenergi i Sverige. Som vi har visat ovan, är det faktiskt helt tvärtom. Det kan finnas många fördelar med solenergi från solceller på taket.

Otovo gör det enkelt att kolla ditt taks potential.

Det enda du behöver göra är att fylla i din adress genom att klicka nedan. Inom ett par sekunder ger vi dig en preliminär uträkning på hur mycket el du kan producera. Vi matchar även din adress med priserna till lokala installatörer. På det sättet får du det bästa priset med Otovo.

Vill du också producera egen el?

Om du vill producera egen el från solen kan vi hos Otovo hjälpa dig. Det är enkelt att få solpaneler från oss installerade.

Så här fungerar det:

 • Skriv in din adress
 • Du får se ditt taks potential till produktion av solel
 • Du får ett erbjudande på solceller
 • Vi installerar anläggningen av solpaneler hos dig
 • Du får grön och billig el som produceras på ditt eget tak
Kolla ditt tak här!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.