Rekordhögt elpris!

Tidigare i år hade vi iskyla i stora delar av landet och snålt med vind vilket ledde till att elpriserna steg till rekordnivåer. Även om vi nu närmar oss ljusare tider så ser vi att elpriserna stiger… Vill du försäkra dig minst 30 år med lägre elräkningar, och vara mindre påverkad av svängningarna i kraftpriserna från väder och vind, så är solceller på taket det rätta för dig. Med solpanelerna kommer du ha en slags “försäkring” mot dyra elräkningar.

Onormalt låga elpriser

Elpriserna har varit på en ovanligt låg nivå de sista åren och prognoser från bland annat NVE och Statnett i Norge visar dessvärre att elpriserna kommer att stiga. Det europeiska kraftsystemet är i förändring. Det är ett ökat inslag av varierande produktion som vindkraft i Norden och Europa, medans kolkraft som är mer kontrollerbar blir stängt med hänsyn till klimatet. Att elpriserna hållt sig låga genom stora delar av 2020 beror på stora mängder nederbörd och begränsningar i överföringskapacitet till utlandet.

Spara upp till 50% på elräkningen

Elkostnaderna delas in i tre delar; nätavgift, elpris och avgifter. Med solceller på taket är de fasta avgifterna desamma, de andra delarna på elräkningen reducerar betydligt när du producerar egen förnybar el. Med solenergi i eluttaget så betalar du varken rörliga nätavgifter, elpris eller moms på den el du producerar själv. Detta ger betydliga besparingar, vissa av våra kunder säger att de sparar så mycket som 50% på elräkningen över ett år sett.

Solkraft växer kraftigt

Enligt norska Statkraft, “Lavutslippsscenario 2020”, blir solkraft den största kraftkällan globalt redan 2035. “Vi ser att i land med goda sol- eller vindresurser så kommer det redan idag löna sig mer att installera ny förnybar kapacitet istället för fossil kapacitet.”

Din “försäkring” mot höga elpriser
Producera förnybar energi med solpaneler på ditt tak!

Kolla din adress här!
Få en offert!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.