Som mikroproducent av förnybar energi kan du få en skattereduktion, den så kallade 60-öringen, för el du säljer. Här tar vi en närmare titt på denna skattereduktion: vad som gäller, vad du kan få ut, villkor och annat som kan vara relevant.


Sök på din adress för ett prisförslag på en solcellsanläggning, snabbt och enkelt!

Snabbversion

 • Sedan 2015 kan den som säljer förnybar el få skattereduktion.
 • Skattereduktionen ligger på 60 öre per såld kWh förnybar el.
 • Taket är 30 000 kWh per anslutningspunkt och år.
 • I kronor kan den som högst bli 18 000 kr per år (30 000 * 0,6).
 • Du får endast skattereduktion för så många kilowattimmar som du tagit ut (köpt) från elnätet.
 • Elnätsbolaget rapporterar underlaget till Skatteverket som förtrycker det på deklarationen.
 • 60-öringen gäller tills vidare, idag finns inget slutdatum.

🔍 Visste du? Otovo erbjuder ett stort utbud av solpaneler med olika effekt som kan ge dig möjligheten att sälja förnybar el. Ta reda på mer!

Vad är skattereduktionen för mikroproducenter?

En mikroproducent är någon som producerar förnybar el, till exempel med solpaneler på sin fastighets tak. Förnybar el är vanligen energi från sol, vind och vatten. För att räknas som mikroproducent finns det några villkor du måste uppfylla, men mer om dessa nedanför.

Skattereduktionen för mikroproducenter är därmed en skattelättnad för den som matar ut, det vill säga säljer, denna el.

Reduktionen finns för att jämna ut villkoren för dig som köper och säljer el. När du köper el betalar du bland annat moms och energiskatt, när du säljer får du i många fall endast betalt för spotpriset.

Så här beskriver Skatteverket skattereduktionen:

“Du har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet om du anmäler till elnätföretaget att du framställer förnybar el och din anläggning uppfyller vissa villkor.”


Hur mycket kan jag få?

Om vi tar solceller som exempel är det sannolikt att de under vissa perioder kommer att producera mer el än elförbrukningen i fastigheten. Det mest fördelaktiga är att använda så mycket solel som möjligt i hushållet, och efter det kan du sälja överskottet.

Maxgränsen för skattereduktionen ligger på 30 000 kWh per anslutningspunkt, så den kan som mest bli 18 000 kr per år (30 000 * 0,6). Du kan endast få skattereduktion för den mängd kWh som du har tagit ut från elnätet, det vill säga köpt.

Ett exempel:

Ponera att du köper 7 000 kWh el under ett år. Du kan då som högst få skattereduktion för just denna mängd. Om du säljer 9 000 kWh solel under samma period får du inte reduktionen på mellanskillnaden. Således skulle du få 7 000 * 0,6 = 4 200 kr i skattereduktion.

Utöver skattereduktionen får du även ersättning för den solel som elhandelsbolaget köper samt nätnyttan du bidrar med.


Villkor

Det finns en del villkor som privatpersoner måste uppfylla för att få skattereduktion för förnybar el:

 • Solcellssystemet, i detta fall, måste vara kopplad till samma anslutningspunkt och huvudsäkring som fastigheten.
 • Elen måste gå in och ut och mätas via samma anslutningspunkt.
 • Huvudsäkringen i anslutningspunkten måste vara mindre än 100 A.
 • Anmäla sig till elnätsföretaget som producent av förnybar el.
 • Betalat tillräckligt med skatt under det föregående året, så att det finns ett skatteunderlag att göra avdrag ifrån.


Hur får jag den?

Om du uppfyller de ovan nämnda villkoren, samt har tecknat nödvändiga avtal för att kunna sälja el, behöver du i princip bara börja mata ut överskottselen som dina solceller producerar.

Det är nätägaren som rapporterar in underlaget till Skatteverket. Därefter förtrycker Skatteverket de uppgifter som ligger till grund för skattereduktionen i din deklaration. Genom att underteckna eller e-signera deklarationen begär du officiellt skattereduktionen.

Bli mikroproducent

Kom ihåg att du fortfarande måste deklarera ersättningen för nätnytta och såld el som "inkomst av kapital".

Vanligtvis behöver du inte momsregistrera dig då försäljningen sannolikt inte kommer att överstiga 80 000 kr årligen. Du behöver troligtvis inte heller betala energiskatt, eftersom det endast gäller för solcellsanläggningar med en effekt på över 500 kW.

Lästips: Sälja solel som mikroproducent


Om flera äger fastigheten

Om flera personer äger fastigheten och är anmälda som producent av förnybar energi ska underlaget fördelas lika mellan er. Endast de husägare som är anmälda till elnätsbolaget kan få reduktionen. Det går alltså inte att omfördela detta i efterhand - underlaget kommer att räknas ut och förtryckas i deklarationen.

Så här kan fördelningen ske:

Om två delägare är anmälda som mikroproducenter av förnybar el till elnätsföretaget fördelas skattereduktionen 50% - 50% mellan dem. Om underlaget är 6 000 kWh, skulle varje person få 1 800 kr i skattereduktion förtryckt på deklarationen.

Hos Skatteverket kan du hitta fler räkneexempel.

Kom ihåg att maxgränsen på 30 000 kWh per anslutningspunkt och år förblir densamma, även om ni är flera som delar på skattereduktionen.


Hur länge kommer skattereduktionen att finnas kvar?

Det är oklart hur länge denna skattereduktion kommer att finnas kvar. Dock är det inte ett bidrag - det är faktiskt någon på andra sidan, ofta grannar, som köper din el och betalar in skatt till staten.

Utöver att skapa mer rättvisa förhållanden för mikroproducenter, bidrar skattereduktionen även till en ökad del förnybar el i kraftnäten. Alla sådana källor behövs just nu när elektrifiering sker i rasande fart, särskilt i norra Sverige.


Olika värde på elen

Elen som du köper, producerar själv och använder i hushållet, eller matar ut på nätet kommer att vara olika värd - vilket i högsta grad påverkar hur många solpaneler man bör installera samt lönsamheten.


Använda egenproducerad el

Att använda elen du producerar själv är mest ekonomiskt fördelaktigt eftersom det ersätter el du annars måste köpa. Det kostar mer att köpa el än vad du får betalt för att sälja den (även med skattereduktion inräknad). När du köper el tillkommer ju överföringsavgift, energiskatt och moms som tillsammans utgör en stor del av priset.

Just därför vill man gärna dimensionera solceller så nära sin elförbrukning som möjligt. Idag är det vanligtvis inte heller värt att överdimensionera en solcellsanläggning i syfte att sälja så mycket solel som möjligt.

Om du vill få ännu större kontroll över din elförbrukning kan du lägga till batterilager. Då kan du lagra och använda den el som solcellerna producerar vid ett senare tillfälle, till exempel vid tidpunkter då du planerar att använda mycket el eller under perioder då elpriserna är som högst.


Elen du säljer MED skattereduktion

Den egenproducerade elen som kvalificerar sig som underlag för skattereduktion är näst mest värd. Beräkningar visar att skattereduktionen står för hela 50% av försäljningspriset på såld solel!


Elen du säljer UTAN skattereduktion

Om du säljer mer el än vad du har köpt från elnätet får du som sagt inte skattereduktion för det överskottet, vilket gör att elen direkt blir mindre värdefull.

Du får visserligen fortsatt betalt för såld el och för den nätnytta du bidrar med, men en stor del av ersättningen försvinner. Därför är det oftast inte värt att bygga en anläggning som är mycket större än fastighetens energibehov.


Skillnaden mellan 60-öringen och det gröna avdraget

Både 60-öringen och det gröna avdraget är skattereduktioner för förnybar energi, men de fyller olika syften och ger olika mycket i avdrag.

Skattereduktion för mikroproducenter gäller för produktion och försäljning av förnybar el. Det gröna avdraget fungerar istället som ett incitament för att stimulera investeringar i solceller, batterilager och laddpunkter för elfordon. Detta avdrag får du direkt på fakturan.

Lästips: Det gröna avdraget


Börja producera solel!

Om du vill producera egen el med hjälp av solpaneler på taket och sälja överskottet har du hittat rätt. Klicka på knappen nedan och ange din adress så får du ett förslag på en solcellsanläggning med installation och garanti.

Du kan enkelt justera solpaketet, till exempel genom att ändra betalningssätt och lägga till fler solpaneler för att öka effekten. Eller varför inte komplettera med ett batteri för bättre kontroll över din egenproducerade el?

Solceller och batteri
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.