För att kunna sälja el från solceller som din solcellsanläggning producerat till elnätet, och få ett inmatningsabonnemang, behöver du uppfylla en del krav. Dessa krav kan variera något beroende på vilket elbolag du väljer, men du bör vara beredd på följande:


Sälja el från solceller - detta gäller

 • Elen du framställer ska komma från en förnybar källa, till exempel solen
  De flesta väljer att sälja solel eftersom det i många fall är enklare än att till exempel installera ett vindkraftverk. Läs om fler sätt du kan producera egen el på.
 • Din elanläggning får inte ha en huvudsäkring på mer än 63 A
  Du får heller inte ha en inmatningseffekt som överstiger 43,5 kW om du vill sälja el till elnätet som mikroproducent.
 • Fastigheten från vilken du säljer el måste vara fast ansluten
  Du kan inte sälja el till elnätet med en tillfällig anslutning. Inte heller om du har solceller på ett fritidshus eller sommarstuga som inte är fast ansluten till elnätet.
 • Uttag och inmatning av el ska gå via samma huvudsäkring och elmätare
  Du ska också ha anmält till nätverksföretaget att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.

Vi matchar din adress mot installatörer och kopplar ihop dig med den lokala installatör som har lägst pris och högst kundbetyg i vår plattform.

Offert här


5 tips till dig som vill sälja el till elnätet

Olika elbolag betalar olika mycket för överskottsel. Vanligtvis kräver bolaget som köper el av dig att du också köper din el av dem, när dina solceller inte producerar tillräckligt mycket.

 1. Räkna inte med att kunna köpa el där det är billigast och sedan sälja till det elbolag som betalar mest.
 2. Att välja rätt elbolag när du vill sälja tillbaka el till elnätet handlar alltså om att väga in både vad du får betalt och vad elen kostar när du måste köpa den.
 3. Elbolag kan även ställa andra krav som är värda att beakta men som inte har att göra med själva solcellsanläggningen.
 4. För att få sälja el till Vattenfall måste du till exempel köpa mer el än du säljer.
 5. Kolla upp vad som gäller hos de elbolag som är störst i den region där du bor. Fortum, Eon och Göteborgs Energi är exempel på elbolag som är vana vid mikroproducenter som vill sälja el tillbaka till elnätet.


Förväntad lönsamhet som mikroproducent

Skattereglerna är gynnsamma för dig som väljer att sälja el tillbaka till elnätet. Du får skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Du är dessutom befriad från moms på den el du säljer så länge beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor.


Inmatningsabonnemang, ett nätavtal med energibolag

Proceduren för att sälja solel tillbaka till elnätet är automatisk och det är mycket lite du behöver göra när du väl har kommit igång. För att kunna sälja el kontaktar du ditt elnätsbolag och meddelar att du är en producent av el. Då får du en speciell typ av abonnemang, ett så kallat inmatningsabonnemang, som alltså innebär att du kan sälja el tillbaka till elnätet när du producerar överskottsel.

I och med att du blir beviljad abonnemanget får du en bekräftelse på att du har en solcellsanläggning som uppfyller de nödvändiga kraven för elproduktion.

Det finns många elbolag som erbjuder sig att köpa överskottsel från dig som solcellsägare. Vanligt är att elbolagen erbjuder att betala marknadspriset för el (spotpriset) cirka 25 - 40 öre per kWh.

Räkna på solceller

Sök på din adress nedanför och gör en solcellskalkyl. Du får bland annat se hur mycket du sparar per månad, år och totalt sett.

Räkna på solceller


Priser för såld el - välj Tibber som många andra mikroproducenter

För att sälja överskottsel från solel kan du välja Tibber. Företaget är ett snabbväxande och utmanande elbolag som tar elhandeln till framtiden med hälp av smart och innovativ teknologi. Tibber erbjuder en app, smarta elmätare och ett elabonnemang så som det borde vara.

När du köper solceller från Otovo får du möjlighet att teckna ett exklusivt avtal med Tibber som innebär:

Uppdatering 2021-11:
Nya villkor gäller från och med 01/11/2021. För varje kWh el som du säljer från din anläggning, kompenseras du med Nord Pools spotpris per timme för din prisklass. Det tas ingen extraavgift för att sälja el från solceller till Tibber.


Tidigare villkor för 01/11/2021:

Tibber köper din el för 1 kr per kWh, upp till 1 000 kWh per år. Därefter köper Tibber din el för spotpris.

 1. När du köper och säljer din el genom Tibber får du tillgång till Tibbers smarta app, och kan även följa din elproduktion och strömförbrukning i Otovos egen app.
 2. Tillsammans med Tibber vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och Sveriges solcellsägare.
Få prisförslag
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.