Vad är egentligen likström (DC) och växelström (AC)? Och vilka skillnader finns mellan dem? När blir DC till AC, och vice versa? Det är saker som vi tar upp och besvarar i denna guide!

Om du är intresserad av att installera solpaneler på taket och börja producera egen el, så spelar dessa strömvarianter dessutom en viktig roll.Skillnaden mellan likström och växelström

Den stora skillnaden mellan likström och växelström är strömmens riktning. Likström (DC) rör sig alltid i en riktning, medan växelström (AC) periodiskt ändrar riktning.

Om du föreställer dig en bild över hur de rör sig, kommer du se att likströmmen alltid går i en rak linje, medan växelströmmen går i vågor, upp och ner. Tack vare sina rörelsemönster lämpar sig dessa strömtyper för olika elprylar och sammanhang.

Det är till exempel vanligt att använda likström i batteridriven elektronik:

  • smartphones
  • bärbara datorer
  • energi i batterier är alltid likström
  • solceller producerar likström

Växelström, å andra sidan, är det som finns i elnätet. Exempelvis i:

  • vägguttaget hemma är det växelström
  • för att överföra ström över längre sträckor
  • hushållsapparater
  • vanliga glödlampor


Vill du räkna på ditt tak?

Som du ser ovan genererar solceller likström, som därefter av en växelriktare omvandlas till växelström, men mer om det senare. Visste du att det finns ett snabbt och smidigt sätt att se ungefär hur mycket el solceller kan producera på just ditt tak?

Fyll i din adress nedanför, så får du på ett ungefär veta hur många kWh en solcellsanläggning kan producera där du bor. Du får även ett prisestimat på vad en sådan anläggning skulle kunna kosta.

Att kolla ditt taks potential är enkelt, kostnadsfritt och du binder dig inte till någonting. Fyll i din adress för att se vad du kan få ut av solenergi:

Ström och spänning

Vad är ström och spänning och hur hänger de ihop? Det kan vara bra att friska upp minnet, så här följer en kort genomgång:


Ström

Med ampere (förkortat med symbolen A) mäter man hur hög strömstyrkan är, det vill säga antalet elektroner som passerar en viss punkt i en elektrisk krets under en tidsenhet. Föreställ dig en älv - ju större vattenflöde per sekund (i vårt fall, elektroner), desto större är strömstyrkan!


Spänning

Spänning mäts däremot i volt (V), och visar skillnaden i potential mellan två punkter, till exempel den positiva och negativa polen på ett batteri. En bra jämförelse kan vara det tryck som får vattnet (elektronerna) att strömma genom en vattenslang när du vattnar jordgubbslandet på sommaren.

För att ström ska uppstå behövs det något som driver den - det är här spänningen kommer in i bilden. Spänningen "pushar" elektronerna som börjar röra på sig. Återigen kan du föreställa dig en älv, som behöver ett visst tryck, eller en lutning, för att kunna rinna mot kusten.

Med andra ord så kan ström endast existera om det finns en spänning som gör att elektronerna rör på sig, antingen åt ett konstant håll eller i en växlande riktning.


Vad är likström?

Likström, DC (direct current), är som sagt en typ av elektrisk ström som ständigt flödar åt samma håll.

En älv är återigen ett bra exempel: vattnet rinner i en och samma riktning mot havet. På ett liknande sätt flödar elektronerna i likström alltid i en riktning längs en ledare - det gör strömmen förutsägbar och stabil, likt flödet i en älv.


När använder man likström?

Då undrar du säkert när likström är vanligt att använda i vardagen, så låt oss kolla på det med några typiska exempel:


Elektronik

Elektronik med inbyggda batterier använder i princip alltid likström, exempelvis smartphones, bärbara datorer, ficklampor och TV-kontroller.

Har du någonsin undrat varför det finns en “klump” på din laptopladdare? Det är en spänningsadapter som konverterar vägguttagets växelström till likström så att datorns batteri kan laddas.


Solceller

När solen strålar på solceller, skapas likström genom en process som kallas för den fotovoltaiska effekten. Likströmmen måste sedan konverteras till växelström och går då genom en växelriktare (inverter) - därefter kan vi använda strömmen i hemmet eller mata ut den på nätet.


LED-lampor

Likström driver LED-lampor. De behöver således en adapter för att omvandla vägguttagets växelström.


Elöverföring under (riktigt) långa sträckor

Det är vanligt att använda högspänd likström för elöverföring under riktigt långa sträckor, exempelvis från Sverige till Europa via kraftledningar på havsbotten.

På kortare avstånd, som från kraftverk hem till elkonsumenter, är däremot växelström mer effektiv och ger mindre energiförlust.


Batterier

Batterier - oavsett om de är små AA-batterier eller ett stort batteri i en elbil - lagrar energi i form av likström. Den konstanta flödesriktningen gör batteridriven energi stabil och förutsägbar.

Vi kan ta ett exempel på hur likström kan skapas och därefter lagras i ett batteri. Tänk dig en solcellsanläggning med solcellsbatteri. Under dagen, när solen skiner på solcellerna, producerar de likström som laddar upp batteriet. På natten, eller under dagar med mindre solinstrålning, kan den lagrade strömmen förse hushållet med el.

Men eftersom de flesta hushållsapparater är konstruerade för att fungera med växelström som kommer från nätet, behöver den lagrade likströmmen först omvandlas. Det görs med hjälp av en växelriktare, som möjliggör att vi kan dra nytta av vår sparade solel.


Likriktare

Om vi vänder på perspektivet, vad omvandlar växelström till likström? Alltså AC till DC.

Där kommer den så kallade likriktaren in i bilden, som tar emot den "vågiga" växelströmmen och förvandlar den till en "rak" likström. Det är nödvändigt eftersom många apparater och elbilar kräver likström för att ladda sina batterier.


Likströmsskydd

Likströmsskyddet, DC-skydd, är en komponent som är till för att förhindra läckage av likström, det är viktigt i exempelvis laddboxar för elbilar. Innan batterierna kan laddas, behöver ju växelströmmen bli likström. Skulle denna likström plötsligt läcka ut, till exempel in i byggnadens elsystem, kan det orsaka stora problem.


Vad är växelström?

Som vi var inne på tidigare är växelström, AC (alternating current), precis som det låter: en ström där riktningen växlar. Istället för det stilla konstanta flödet av en älv, kan vi nu föreställa oss ett stormigt hav som kastar vågor fram och tillbaka.

Växelströmmen rör sig först i en riktning, men byter sedan och flödar tillbaka från motsatt håll. Det sker om och om igen - en fullständig cykel upprepar sig vanligen 50 gånger per sekund, men det beror på växelströmfrekvensen (50 hertz är standard i Sverige).

Om vi visualiserar det, skulle en fullständig cykel vara ett vågigt mönster eller en sinuskurva, till skillnad från likströmmens raka linje.


När använder man växelström?

Låt oss nu kika närmare på några av de vanligaste användningsområdena för växelström:


Elnät och vägguttag

När en fastighet är uppkopplad mot det allmänna elnätet är det växelström som går in. Det är standard i Sverige och i de flesta andra länder i världen. Varför är det så? Ja, eftersom växelström är mer effektivt att transportera under korta och medellånga avstånd (från kraftverk till ditt hem) blir energiförlusterna mindre.


Hushållsapparater och vitvaror

Växelström driver de flesta hushållsapparater så länge de inte har ett batteri, som kylskåp, frysar, tvättmaskiner och ugnar. Kort sagt, det mesta av vitvarorna vi använder hemma på daglig basis går på växelström.


Belysning

Även om LED-lampor och vissa andra typer av lampor använder likström, är växelström fortfarande standard för en stor del av belysningen som sker med glödlampor.


Växelriktaren

När vi pratar växelström och likström är det en bra idé att ta upp växelriktaren. Den spelar bland annat en väldigt stor roll i en solcellsanläggning och gör att du kan använda solenergi i hemmet.

Som du säkert vet vid det här laget genererar solceller energi i form av likström, som därefter växelriktaren konverterar till växelström (DC till AC). Det gör det möjligt att använda strömmen - till exempel för att driva en tvättmaskin, köra AC under varma sommardagar eller varför inte sälja solel?


Hårdrocksbandet AC/DC?

Kanske har du någon gång funderat över varför hårdrocksbandet AC/DC heter som de gör? Varför valde de beteckningarna för växel- och likström? Det finns många berättelser om vad som är sant eller ej, och det är svårt att veta till 100%.

Legenden lyder i alla fall att Malcolm och Angus Youngs lillasyster (Margaret) såg “AC/DC” på en symaskin. Ingen av bandmedlemmarna jobbade inom elbranschen, men de tyckte att namnet klingade väl och fångade den elektriska energi de ville förmedla på scen och med sin musik.

Debutalbumet från AC/DC 1975 fick passande nog namnet "High Voltage".


Sammanfattning

Nu har vi gått igenom vad likström respektive växelström är och hur man kan få dem att samverka. Låt oss sammanfatta kort:

Likström är vanligt i elektronik med batterier, såsom smartphones, bärbara datorer och elbilar. När man laddar sådan elektronik måste en likriktare först konvertera växelströmmen till likström. Energin som lagras i batterier är därav alltid i form av likström.

Strömmen i våra eluttag är däremot växelström, det beror på att den flödar i det allmänna elnätet. Växelström driver även många vitvaror och hushållsapparater med elmotorer.

Solceller genererar likström som sedan växelriktaren omvandlar till växelström - därefter kan du använda strömmen direkt i fastigheten eller sälja den.

Skaffa solceller
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.